سگی که لبخند می زند

پریروز در جلسه ای، وقتی که رییس 62 ساله ام به من گفت که مثل نیروهای قبلی اش در شرکت قبلی اش کار کنم مثل سگ به او پرخاش کردم. گفتم همان ها را بیاورد که برایش کار کنند. من نمی توانم. کلافه بودم. ببو احمقی که به عنوان نیرو به من داده اند هیچ غلطی نمی کند. تا دیروقت کار می کنم و او هیچ وقت نیست. چون پدرش از مدیران عامل است دستورات من حتا به تخم مبارکش هم نیست. رییسم همیشه در جلسه ها به من می گوید که از ببو احمق استفاده کنم. ببو احمق همیشه بعد از این حرف گردنش را به سمت راست خم می کند و برایم عشوه ای می آید و می خندد. ریشش چین واچین می خورد. برای آنکه بالا نیاورم با مهارت لبخند می زنم. بعد رییسم ادامه می دهد که ببو احمق نیروی بسیار کارآمدی است. از دانشش استفاده کنم. ببو احمق سرش را به سمت چپ خم می کند و نگاهی به من می اندازد و با خجالت و شرم دخترانه ای می خندد. دوباره به او لبخند می زنم. به رییسم لبخند می زنم. به رییسم می گویم که دقیقن همین طور است و حتمن کسی که در چنان خانواده ی لایقی پرورش یافته باشد می تواند به عنوان یک مهره ی اصلی در سیستم ایفای نقش کند. سعی می کنم حرف زدنم بوی تمسخر نداشته باشد. به رییسم و نیروی کارآمدش می گویم زهرمار الاغ نکبت. البته این آخری را توی دلم. لبخند می زنیم. او به من. من به او. ما به ایشان. همه به همه. و ختم جلسه اعلام می شود.

     پریروز لبخندم تمام شده بود. سگم قلاده پاره کرده بود. از سگم می ترسم. سگ شجاعی است. سگ روراستی است. سگ باهوشی است. سگ باوفایی است. همیشه ایستاده و همه چیز را می بیند و می غرد. نمی خواهد من آسیب ببینم. اما من که نمی توانم پاچه ی همه را ریش ریش ببینم. سگ جان، برای حظ بصر خودمان هم خوب نیست. آمدیم یکی پایش پشمالو بود...

     کارها انبوهند. دیروز سرکار نیامدم. همین طوری. فکر کردم که کم آورده ام. فکر کردم که دارم افسردگی می گیرم. فکر کردم دلم می خواهد دراز بکشم و لنگم را هوا کنم و کتاب بخوانم. به تفکراتم عمل کردم. کارهام مانده بود. ملت منتظر گزارش های من بودند. چرخ های صنعت منتظر روغن کاری من بودند. لابد کل گردش ارزی هم. لابد کل دیسیپلین اداری و مملکتی هم. لابد تمام عرق های ملی هم. به خودم گفتم کون لق هر چه پرچم و صنعت و بازارهای صنعتی جهانی... می خواهم بخوابم.

    و دستم را انداختم گردن سگم و خوابیدیم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
گیس طلا

[قهقهه]