من تیپا نمی خورم آقای مهندس

نمی خواستم این را بنویسم. ولی الان که داشتم فایل های کامپیوترم را مرتب می کردم، یکی از پرزنت های چندسال پیش را باز کردم. قلبم گرفت. شاید جزو اولین پرزنت های من بود. با چه شوق و ذوق و دقتی آن فایل را تهیه کردم. کسی حتا نمی دانست که من چقدر برای آن که جای نمودارها در صفحه میزان باشد زحمت کشیدم. کسی حتا نمی دانست من چقدر با رنگ های نمودار ور رفتم تا بهترین رنگ را انتخاب کنم. کسی نمی دانست چقدر از کار کردنم لذت می بردم. کسی حتا از من تشکر هم نکرد. من به زعم این شرکت با دیگرانی که باری به هرجهت بودند تفاوتی نداشتم.

و البته من هم توقعی نداشتم.

مدیرعامل قبلی که رفته. مدیرعامل جدید تقاضای انتقال ما را امضا نکرده است. امروز رییس بزرگم به من گفت که به رییس کوچکم توهین کرده ام. به او گفتم که حق دارم یک آدم را به عنوان رییس قبول نداشته باشم، این توهین نیست. ادامه داد که هرکس دیگری جای او بود به خاطر این اخلاقم مرا با تیپا بیرون می کرد. دقیقن با همین ادبیات. می لرزیدم. به او گفتم:" من تقریبن دو هفته است که تقاضا داده ام که مرا با تیپا بیرون کنید. چرا قبول نمی کنید؟"

لحنش ناگهان عوض شد:" دخترم... نصیحت پدرانه ی مرا بپذیر. تو اول باید جا پیدا کنی. جایی نداری که بروی. یکی دو ماه بمان، بعد برو." آن قدر لحنش عوض شد که تعجب کردم.

و البته تعجب نداشت.

یکی دوماه برای آن که آن شخصی که می خواهد جای من بیاید، بتواند انتقالش را درست کند و بیاید.

کثافت ها.

این خود منم که این فضا را برای خودم ساخته ام. بسیار کار کرده ام. هیچ توقعی نداشته ام. موذی نبوده ام. پشت سر کسی حرف نزده ام، در عوض بسیار رک حرف زده ام. وقتی که دیگران می خندیدند، من کار می کردم. دنیا به زعم من بسیار از این حرف ها جدی تر بود. وجدانم بسیار سخت گیر بود. برای یک ریالی که قرار بود نصیب شرکت شود، از اعصاب و جانم مایه می گذاشتم. شش طبقه را بالا و پایین می دویدم. البته که من برای  کسی که می خواهد به جای کار، اطلاعات و خزعبلات تحویل بگیرد،کارمند نمونه نیستم. من هم نمی خواهم که باشم.

تیپا.

بعله. بعله.

تیپا.

می دانی؟ اما دلم بسیار می سوزد. آن اولین فایلی که تهیه کردم، هنوز باز است. قلب بیمار است. گفتم بیایم این ها را برایت بنویسم لی لی. گفتم بیایم با تو درد دل کنم لی لی. گفتم...

 

/ 1 نظر / 40 بازدید
مرضیه شیرعلی

چندیست که قلبها هم بهانه های ژوشالی نگاه ها را برای ندیدن درک کرده اند.قلب ریتم تپش را تند یا کند می کند تا چشمها بهتر ببینند.گوشها بهتر بشنوند.تا تو طاقت بیاوری و گاه چشم ببندی و نبینی........ نفس بکش به قیمت نفس نه به قیمت نان یا تشویق.