بهشت زیر پای من

توی آینه خودم را فاینال چک کردم. لبخندکی هم به خودم زدم. با آن همه دک و پز، توی کیفم فقط 1000 تومان پول داشتم. توی کوچه را کنده بودند، مثل همیشه. مرغ مینا کوچه را روی سرش گذاشته بود و انواع و اقسام صداهایی که بلد بود را از خودش استخراج می کرد. من و کارگران توی کوچه وقت نداشتیم تشویقش کنیم. آخ که امان از این پرندگان. پرندگان. سری دوم جوجه های پشت پنجره هم پر گرفتند و رفتند. همسرم می گفت که تصمیم دارد توی گلدان پشت پنجره یک تابلو بزند:"محل پرورش جوجه های یاکریم، تضمینی. صلواتی" که یاکریم های مردم سرگردان نشوند به وقت حاملگی.

داریم تمام خانه مان را به هم می ریزیم و از نو می سازیم. به صورتم دارو می زنم که زیبا شود. حتا داریم به ورزش و رژیم گرفتن هم فکر می کنیم. زندگی از اول همین طور بوده، من یادم رفته بود. تا به سر کوچه برسم، ده بار هزارتومانی ام را نگاه کردم که باد نبرده باشدش. تاکسی همان طور بود که همیشه بود. راننده تاکسی پول خرد نداشت. نمی توانستم بقیه پول را بهش ببخشم. نمی توانستم چیزی را که نداشتم بهش ببخشم. ایستادم و با اخم نگاهش کردم.

فکر کردم که همین جاست که آدم ها با چنگ و دندان می جنگند، وقتی که به مرز می رسند و می بینند بعد از آن هیچ چیز نیست. چیزی که نیست را نمی توانی ببخشی.

رو کردم به زندگی. بهش گفتم:"من به تو بیش از حد بخشیده ام. چیزی را به تو بخشیدم که نداشتم. می دانی؟ می فهمی؟ بچه ام را. نوش جانت. برای من سخت بود، چندوقت بود که عزایش را داشتم. اما امروز صبح حتا اشک هم نداشتم. انگار دارم از خاطره ی آدم دیگری حرف می زنم. حالا بلند شده ام و دارم با تکرارهای تو می رقصم."

بقیه ی پول را گرفتم. گذاشتم توی کیفم. دیدم یک هزارتومانی دیگر هم داشتم که نمی دانستم.

مادربزرگ می گفت که نوزادهای مرده اش پرندگان بهشتند. مادربزرگ، خیال بچه ای که نیامد چه؟ ابر بهشت؟ آسمان بهشت؟ پروانه های بهشت؟

یک قسمتی از من، بچه ام، در بهشت است. این را از نفسی که می کشم، از این که زنده ام و می خواهم خوشحال باشم فهمیده ام.

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
رها

خانه كوچك آبي ات هميشه پر از پستهايي هست كه من از خواندنشان لذت مي برم. اعجازي دارد قلمت لي لي!

عليرضا صمدي

ما هميشه بيش از انچه داشته ايم بخشيده ايم به زندگي ، به ديگران اما هيچ كس هيچ چيز به ما نبخشيد. روزي سرم را به سمت گوش بچه اي كه مرده به دنيا آمده بود بردم و گفتم: ناراحت نباش چيزي را ازدست ندادي.

نی نی دوست

عزیزم - لی لی جون ... من چند تا از این پروانه ها تو بهشت دارم . دعا کن بتونم زندگیمو پیدا کنم . آخه میخوام بمیرم.منم دعا می کنم زندگی به جای بچه ای که بهش بخشیدی چند تا بچه ناز بهت بده .