رسالت من در زندگی قلاب بافی است.

جلسه از نیم ساعت بگذرد، خمیازه ام می گیرد. دیگر انگیزه ای برای لبخندزدن و تیزهوش بودن ندارم. تجربه به من نشان داده است که وقتی فردا می شود، فکر می کنیم که قربان همان دیروز برویم و فکر می کنیم که چرا دیروز با این که زندگی مان بهتر از امروز بودو کمتر می فهمیدیم، حال مان خوش نبود. مشاور می گوید برای آن که حال خوش شما به عوامل بیرونی بستگی دارد و من فکر می کنم خوب حالا.

خسته ام چقدر.

کامواهای رنگارنگ توی ماشین زیر صندلی ام هستند. آقای چ رانندگی می کند و من می بافم. چه چیزی؟ مهم نیست. گاهی هم قیچی برمی دارم و یک راهی را که بافته ام با غیظ قیچی می زنم. فقط عصبانیت است و لاغیر، در حالی که اگر از من بپرسند خیلی معصومانه یک قسمت هایی از بافتنی را نشان می دهم و اشکالی از خودم اختراع می کنم وبعد توضیح می دهم که برای آن قیچی می کنم که کاموای موهِر توی هم گیر می کند و قابل شکافتن نیست. مثل نمد. اگر از من نپرسند هم معمولن خودم به صورت خودجوش دارم توضیح می دهم. مثلن به آدمی که زیردستم کار می کند توضیح می دهم که چرا این کار را به او واگذار کرده ام و زیرچشمی می پایمش مبادا فکر کند من بالادست انگلی هستم. به بقال توضیح می دهم که چرا دارم کارت می کشم و پول نقد نمی دهم. به مادرم توضیح می دهم که چرا خواهرم را برای روز جمعه دعوت نکرده ام. به مادرآقای چ توضیح می دهم که کف خانه را کی به کی می سابم. فرقی نمی کند آن ها سوال کنند، یا نه. مشاور به من گفت علارغم آن که خیلی دوست دارم نشان بدهم زن مستقل و آزادی هستم، تفکرم مثل زنی است که از یکی از دهات ... بیرون آمده باشد. توی نقطه چین به سلیقه ی خودتان یک جایی از کشور را بگذارید، من ننوشتم که به دست اهالی آن قسمت کشته نشوم.

به آقای چ گفتم چقدر زندگی مان هیجان انگیز و بدون برنامه ی قبلی است. هر روز باید بیدار شویم و منتظر بمانیم که زندگی بر ما اتفاق بیفتد. دلم ثبات می خواهد. دلم می خواهد زندگیم تکرار دیروز باشد، تکرار خوبی باشد. مثلن آن وقت ها که حیاط داشتیم، هر روز توی باغچه داشتم بیل می زدم، هرس می کردم، به باغچه آب می دادم، بعد می نشستم کنار باغچه ی خیس، تا یواش یواش صبح شود، لاله عباسی ها بسته شوند، بوی اطلسی ها بپیچد. توی هایپراستار به چنگک عاشقانه دست کشیدم. توی خانه لپ تاپم را باز کردم و یک پارگراف از داستانم را نوشتم. دلم می خواست یک آدم حسابی بودم. نیستم. در حقیقت هیچی نیستم، این حقیقت تلخی است. توی سرم صدای جلسه های درب و داغان بود، بوق کشتی بود، بوی مواد شیمیایی بود، صدای مهمان هایی بود که می آیند و می روند. همه بودند. من نبودم. دستم به دلم و کمرم، رفته بودم یک جایی که پیش کسی نباشم و بزایم، هی ناله می کردم و می گفتم آخ مامان، آخ. یک پارگراف نوشتم. روی لپ تاپ، چند بچه ی کوچک زاییدم. یکی یکی شان را توی حوله پیچیدم. گذاشتم شان لابلای آن همه آشغالی که توی خانه ریخته است، فکر کردم توی این زندگی شلوغ برای شان جا ندارم. هر روز چند ساعتم به روز بعد موکول می شود. روزهایم خودشان برای خودشان جلو رفته اند، هنوز مانده تا بهشان برسم.

بچه ها گریه می کنند. من ناخن می جوم.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید