آدم نصفه.

امان از روزهایی که فکر می‌کنم خوب نیستم.

امان از روزهایی که می‌فهمم خوب نیستم.

امان از کسانی که به هر تدبیری می‌خواهند ایمان بیاورم که خوب نیستم.

امان از روزهای یقین. ایمان.

/ 4 نظر / 2 بازدید
زیبا

تو خوبی ایمان بیار که خوبی[بغل]

نیم تنه

همینکه میگی امان معلومه یقین و ایمان نداری به اینکه خوب نیستی

اردی بهشت

http://www.tabnak.ir/fa/news/135405/بارداری-یک-زن-63-ساله-در-تهران

سین

بنال بلبل بیدل که جای فریادست...