احوال خوشی که داشت

گفت:"بفرمایید به."

از آن طرف خط حرفی زد که پاسخ داد:" بله. لی لی پوست گرفته است و قاچ کرده است."

نگاهش کردم. با چه معصومیتی اصرار داشت که به مادرش ثابت کند که بسیار دارد به ما خوش می گذرد. البته که خوش گذشته بود. از ظهرش راه رفته بودیم. حسن آباد. منوچهری. فردوسی. چهارراه ولی عصر. انقلاب. کتاب. زندگی. غذای بیرون. از بس خندیده بودیم دل درد گرفته بودیم. با خنده و ذوق گفت:"از ظهر تا حالا پیاده راه رفتیم." مادرش همیشه تاکید می کند که پیاده روی کنیم. کاری که من از آن نفرت دارم و کمر و پاهام هم با من بسیار موافق هستند. ولی دیروز هشت ساعت پیاده روی کردم، بی آن که قصدش را داشته باشم. من می خواستم خیابان ها و مغازه ها را ببینم و بخندم. پاها و کمرم هم اعتراضی نکردند. همسرم نگفت بیرون غذا خوردیم. خنده ام گرفت. فکر می کردم چقدر دوستش دارم و هیچ آدمی نمی تواند مثل این لحظه ی او صاف و دوست داشتنی و بدذات و خل باشد.

بعد نوبت من شد.

مادرش تاکید کرد که پروژه ی همسرم را پی گیری کنم. با همان خنده ی همیشگی وانمود کردم که او فقط می داند که چه چیزی به نفع ماست:" آها... حتمن. چشم."

بعد گفت چرا همسرم حرف هایش به هم نمی خورد هر روز در مورد پروژه اش حرف جدیدی می زند. حوصله ام سر رفته بود. هیچی نگفتم. از روند انجام پروژه ی همسرم پرسید. یخ کرده بودم. مثل روبوت گزارش دادم. بعد آه کشید:"حتمن نمره نیاورده است و اخراج شده است و دارد دروغ می گوید که فقط کار پروژه اش مانده است." بسیار ناراحت شدم. من و همسرم صغیر و سفیه فرض شده بودیم. باز هم خواستم خواستم حرفی نزنم، اما وجه توضیح بده ِ من، وجه احمق ماله بکش ِ من، وجه حق با همه است غیر از من ِ من دهانش را باز کرده بود و دیگر نمی شد کاری کرد:" نه مطمئن باشید. من که به شما دروغ نمی گویم." و جمله ی دومم لهجه ی آدم های له شده ی چاپلوس را داشت. آهی کشید و پاسخی نداد. بعد گفت:"انشالله."

داشتم چه چیزی را تحمل می کردم و چرا؟ اگر او به خاطر مادر بودن و محبتش حق دارد، من هم به خاطر انسان بودن و تحملم حق دارم. می خواستم چه چیزی را برای بار چندم به چه کسی ثابت کنم؟ برای چه می خواستم وانمود کنم که ناراحت نمی شوم و تحملی بالاتر از اینی دارم که دارم؟ چرا خودم را قبول نداشتم و فکر می کردم باید احساسی به غیر از اینی داشته باشم که واقعی است؟  برای چه می خواستم وانمود کنم که انسان بزرگی هستم و می توانم هر حرفی را تحمل کنم، آن هم بعد از مدت ها که موفق شده بودم دنیا را به تخمان نداشته ام  بگیرم و بخندم؟

نفس عمیقی کشیدم:"مزاحم وقت تان نباشم."

-          اختیار داری لی لی جان. خیلی زحمت کشیدی...

-          سلام برسانید. خدانگهدار.

و گوشی را روی خداحافظی اش گذاشتم و با احوال گه مرغی شروع کردم به جویدن ناخن هام، از ته.

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
نانی آزاد ... مترسک

دل و دين و عقل و هوشم همه را به آب دادي زکدام باده ساقي به من خراب دادي؟ دل عالمي ز جا شد،چو نقاب بر گشودي دو جهان به هم بر آمد،چو به زلف تاب دادي! همه کس نصيب دارد ز نشاط و شادي اما به من غريب مسکين غم بي حساب دادي[گل]

Montra

مهم اینه که خوش گذشته... [لبخند]

باران

واااای نمی دونی چقدر درکت کردم. اصلا شک کردم که اینو خودم نوشتم.