نمایش

به دنبال نشانههایی از خودم هستم... میان این همه روزمرگی که میآید و میرود و گاهی هم نمیرود و میماند و میچسبد و تمام نمیشود و سفت میشود و پینه میشود و بعد عضوی میشود کهبه بدنت چسبیده است و نباشد بدنت باد می‌خورد و سردت می‌شود و تعادلت را از دست می‌دهی.

بار پیش زنجموره‌ای نوشتم. بعد فکرکردم به همین چندنفری که این‌جا می‌آیند و مرا می‌خوانند. بعد فکرکردم که شاید دیگر مرا دوست نداشته‌باشند، اگر بخواهم همیشه زنجموره کنم. بعد زنجموره را پاک کردم. بعد فکرکردم که این‌جا دفترخاطرات خودم است و قراراست که من برای تماشاچی کاری‌نکنم. قراراست که در این‌صفحه خودم‌را تمرین‌کنم، شاید بتوانم در سایر صفحات هم خودم باقی بمانم. می‌خواستم خودم را از زیر گردوخاک در بیاورم و بتکانم و ببرم دکتر. می‌خواستم خودم را درمان‌کنم. در عوض چه‌کردم؟ در عوض همان زیر آوار که بودم، دستم را به کمرم زدم و لبخند زدم و  سعی‌کردم با چشمان خاک‌گرفته ام نگاه‌جذابی داشته‌باشم و ژستی گرفتم که شما خوش‌تان بیاید- صرف‌نظر از این که در آخر و درنتیجه شما خوش‌تان آمد یانه، باید اعتراف کنم که من نمی‌خواستم ژست بگیرم. می‌خواهم جبران کنم. برای همین خواهش می‌کنم که شما تصورکنید که من یک بار-که شما نمی‌دانید و ندیدید کی بوده‌است- باکمال ضعف روی زمین دراز کشیده‌ام و تضرع کرده‌ام و مثل زن‌های کولی با دست‌هایی پر از النگو صورتم را ناخن کشیده‌ام... بدون آن‌که از این کارم احساس خجالت کنم.

 

/ 8 نظر / 2 بازدید
میم

سلام . با یک وبلاگ hot hot منتظرت هستم . پاشو بیا

لی لی

wow! چه كامنت هاي پرباري.

مرآت

سلام دوستم من از آن چند نفری هستم که می آیم و میخوانم و دوست دارم با اینهمه توانایی چرا ابراز ضعف ...

مرآت

راستی نوروز پیروز[گل]

نازنین

یهو دلم برات تنگ شد. [ماچ]