مثل پروانه ای در مشت

یادت هست لی لی؟ آن وقت هایی که تو زنده بودی، پروانه هایی در مشت شش سالگی ام می گرفتم که دوستم شوند. از لای انگشتان کوچولویم پرپر زدن شان را نگاه می کردم. هی دهانم را لای انگشت هام می گذاشتم:"آزادت می کنم. فقط با من دوست باش." تن نمی دادند. دلم می سوخت. از خیر این که آن ها را عاشق خود کنم می گذشتم و مشتم را باز می کردم. روی انگشت هایم راه می رفتند.

باورشان نمی شد که آزاد شده اند.

باورم نمی شد که فرار نمی کنند.

دوست نمی شدند. پر می زدند. می رفتند.

به تکه هایی از پرهای شان و پروازهای شان نگاه می کردم که به کف دست کوچک عرق کرده م چسبیده بود. به همان تکه ها بسنده می کردم و هی نگاهشان می کردم که چه از من نبودند و چه دور و زیبا و رویایی بودند.

لی لی چقدر دوست دارم تو دوباره زنده شوی.

 

/ 5 نظر / 2 بازدید
پرزنت وبلاگ تپشی ها

bahse janjaleie tohen be shadmehr shoma taraf dare ke hasten amir ghasame ya shadmehr www.tapeshiha.persianblog.ir

Montra

لی لی خوبی؟ [لبخند]

بهناز

پروانه ها را نمی شناختم ولی چشمهایم را می بستم و هیکل های گنده شان را به دوش می کشیدم می خواستند بپرند و بروند و تنها تصور زیبایی از رویای پروانه ای که در بند من مانده بود، اشکم را در می آورد

بهناز

رویاهای کودکانه ام بودند؛ پروانه ندیده بودم و فکر می کردم چون بزرگند زیبایند