بعضی روزها هست که فقط می توانی دستت را روی قلب ترکیده ات بگذاری که دارد تندتند می تپد و دارد خون را به بیرون می پاشد و دارد می میرد و هی بهش بگویی آرام... آرام... آرام...

بعد که مُرد، همان دست خون آلودت را بزن زیر چانه ات. اشک می شویدش.

/ 3 نظر / 2 بازدید
کیقباد

گیرم که میزنی ، گیرم که میکشی با رویش ناگزیر جوانه چه میکنی