زن ترسیده ای که منم

کار زیاد ادامه دارد و ایرادهای بنی‌اسراییلی و محکم‌تر شدن‌های من دربرابر انتقادهای دیگران... تو بگیر خیلی به‌تدریج. حتا. مهم نیست. من از پیش‌رفت کوچک کوچک خودم راضیم.

رییسم امروز از من و همسرم پرسید که بچه نداریم؟ که نداشتیم. بعد پرسید که چندسال ازدواج کرده‌ایم؟ گفتیم. بعد گفت وقت بچه‌دارشدن‌مان است. گفتم که بچه وقت نگه‌داری هم می‌‌خواهد. گفت که پدر و مادر می‌توانند کمک کنند. گفتم که تنها هستیم. گفت:"ای‌بابا! این‌طور که خیلی بد است..." چرا نزدیک بود گریه‌ام بگیرد در حالی که فکر می‌کردم بسیار رسمی نشسته‌ام؟ نفس عمیقی کشیدم و دستور جلسه را ادامه دادم.

اصلن رهاش کن. اصلن بگذار دستور جلسه‌ی خودمان را ادامه دهیم. کوچک بودم. 8 ساله. دو گیس‌بافته داشتم تا آرنج‌هام. سبزه‌رو و لاغر بودم. داشتیم می‌رفتیم به اصفهان، خانه‌ی خاله‌ام که آن موقع تنها مذهبیون خانواده‌ی مادری بودند. یک پسرخاله‌ی فوق‌نحس با دوقبضه ریش تا زیر چشمش داشتم که نقش کلی‌اش در زندگی تعصب‌ورزی بود... آن‌موقع در سمت و سوی مذهب. تمام طول راه از ذوق رسیدن به خانه‌ی خاله لحظه‌شماری می‌کردم. وارد خانه‌شان که شدم، همان دم‌در، پسرخاله‌ی منحوس به من گفت:" حجابت کو؟" اوایل انقلاب بود و چشم های کوچک من بارها از تلویزیون صحنه‌ی شلاق خوردن‌ها را دیده بودند. ترسیدم. دو مرد دیگر پشت‌سرش بودند که می‌خواستند از خانه‌شان خارج شوند- تو بگیر که از دوستانش بودند- و چشم‌شان به من و گیس‌هام افتاد و سرشان را به‌سرعت به‌زیر انداختند. پسرخاله تقریبن فریاد زد:" موهات را بپوشان دختر!" و یک دختر 8ساله‌ی سبزه‌رو با ترس دست‌هاش را روی‌سرش به‌هم گره زد. حتمن گیس‌ها از زیر دست‌ها بیرون آمده بودند. و حتمن دختر خیلی خجالت کشیده بود، برای هیچی.

دلم می‌خواهد یک روزی برگردم و این خاطره را اینطور اصلاح کنم: یک مشت بکوبم به دماغ پهن پسرخاله. یکی یک تف هم بیندازم به صورت آن دو مردی که با دیدن گیس‌های یک دختر 8 ساله به‌منظور فرار از انحراف سرشان را به‌زیر انداختند. دست‌های دختر 8 ساله بگیرم و ببوسم و ناز کنم و از روی سرش بردارم... می‌دانی؟... موهات قشنگند دخترم... موهات قشنگند دخترم...

 

/ 1 نظر / 2 بازدید