اگر

مامان یک چمدان صورتی کوچک داشت. دارد. خودش بهش می‌گفت سامسونت. می‌گفت جهیزیه‌اش است. وقتی بابا نبود اسم جهیزیه را می‌آورد. وقتی بابا بود چیزی در مورد جهیزیه نمی‌گفت. اگر می‌گفت، بابا پوزخند می‌زد. می‌گفت بله، جهیزیه! و دوباره با تاکید پوزخند می‌زد. زن‌ها و شوهرها می‌دانند به کجا بزنند که درد بگیرد. زن‌ها و شوهرها در این مورد اطلاعات خوبی دارند. وقتی هم‌دیگر را نوازش می‌کنند، قسمت‌هایی هستند که بیشتر نوازش می‌خواهد، که بیشتر نفس را به شماره می‌اندازد، که هنوز جوان و تر و تازه و بچه مانده است. زن‌ها و شوهرها این قسمت‌ها را به خاطر می‌سپرند. بعد وقت عصبانیت، وقت سختی‌ها، ناغافل می‌زنند. به همان قسمتی می‌زنند که بچه است و گریه‌اش می‌گیرد. و طرف توی خودش خم می‌شود و می‌گوید آخ! و همان‌طور که توی خودش خم است، سرش را با ناباوری بلند می‌کند و نگاه می‌کند. کیف دارد. دفعه‌ی پیش هم او این‌طور ناغافل زده بود. این یک معامله‌ی پایاپای است. بابا می‌گفت پدربزرگ آن همه پول و مغازه و دفتر و دستک دارد، و حالا که بابا پاک‌سازی شده و ما داریم توی گه خودمان غلت می‌زنیم، به ما کمک نکرده است. مامان می‌گفت پدربزرگ چرا باید به او کمک کند، وقتی که بابا به او بی‌احترامی می‌کند و حتا عیدها هم به خانه اش نمی‌رود که عیدمبارکی بگوید و خانواده‌اش دو کلمه آداب معاشرت بلد نیستند؟ بابا می‌گفت خانواده‌ی مامان همه‌شان روانی هستند. دروغ هم نمی‌گفت. نمونه‌اش خود من، که با چه شدتی به ارث برده‌ام. مامان عصبی داد می‌زد روانی خودش است. و گریه می‌کرد.

چمدان صورتی سالی یک‌بار از کمد بیرون می‌آمد. ما بچه‌ها ذوق داشتیم. چمدان پر از پارچه‌های ابریشمی بود. و کت‌های رنگارنگ کمرکرستی زمان شاه. و دامن‌های کوتاه پشمی با سگک کمربندهایی به بزرگی کف دست. و کراوات‌های بته‌جقه. و صابون‌های خارجی تاریخ مصرف گذشته. و یک مجله‌ی زن روز، که عکس زن‌ها مژه‌های عجیب و بلند داشتند، تک تک و ضخیم، مثل شاخه‌های درخت. و پوسترهایی لوله شده و چسب خورده از دخترهای ژاپنی نیمه‌برهنه. یک جعبه‌ی جواهرات هم بود، پر از جواهرات بسیار زیبای بدلی. درش را که باز می‌کردیم، آهنگ می‌زد و یک عروسک کوچولو دور خودش می‌چرخید. روی یک پا. با دست‌هایی توی آسمان. هی می‌چرخید. هی می‌چرخید. چمدان مال وقت‌هایی بود که حال خانواده خوب بود. عروسک می‌چرخید و من انگشتم را آرام روی سرش می‌گذاشتم و نگاهش می‌کردم. آن وقت‌ها انگشتم خیلی کوچک بود لی‌لی. این‌قدر. آن وقت‌ها فکرمی‌کردم اگر قصه‌ها قصه‌ی سیندرلا باشند، حال خانواده خوب می‌شود، مثل گذشته‌هایش.

راستش این بود که قصه‌ها واقعی و چرکمرد و پست هستند، با رنگ‌هایی وقیح، لی‌لی.

 

 

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
نرگس

خوشحالم كه مي خوانمت. دوستت دارم

لیلا

ببخشید که اعتراض می کنم ولی این قدر به خودت و گذشته ات سرکوفت نزنی بهتر نیست؟ داغون می شیا! نمی دونم. البته که به خودت مربوط است. ولی من چند سال گذشته ام را بررسی می کردم. نتیجه اش شد رشد یکسزی عقده و اشک! [گل]

گیسو

چقدر اون بخش زن‌ها و شوهرها درخشان و دقیق و عمیق بود. چه خوب می‌بینی و چه خوب تعریف‌ش می‌کنی لی‌لی.