لِی‌لِی دوم لی‌لی

برایم جالب‌است که تعداد اتفاقات در واحد زمان برای من بسیار زیاد شده‌است، به ‌طوری‌که وقت تفکر و تفسیر آن‌ها را ندارم. مدیرم به‌من گفته است که برای ماموریت یکی از کشورهای خارجی من و همسرم را در نظر گرفته‌است، به طوری که حداقل یک‌سال آن‌جا بمانیم و آن‌جا کار کنیم. به نظرمان فرصت خوبی آمد. در ملاقاتی که با همسرم داشته‌است، به او تاکید کرده‌است که اخلاق من مناسب کارم نیست: " دریدگی خاص این کار را ندارد. البته حیا و ادب بسیار خوب است، ولی مناسب این کار نیست. او باید بتواند با سیاست با همه برخورد کند، بتواند دعوا کند، داد بزند. وقت‌هایی که پروژه هایش را پرزنت می‌کند دارد جان به جان‌آفرین می‌سپارد، وقتی کسی را محکوم می‌کند بسیار خفه صحبت می‌کند..." به مدیرعاملم گفتم که قبل از دانشجوشدن در تاتر کار می‌کردم. ولی به او نگفتم که این تاتر کارکردن‌هام باعث شده بود که اعتمادبه‌نفسم بزرگ‌تر شود، اعتراض‌هام بی‌پرواتر شوند، خودم باهوش‌تر شوم. به او نگفتم که در دانشگاه هرکسی می‌خواست حرفی بزند من‌را پیش می‌انداخت. به او نگفتم که این پیش‌روی‌ها و اعتراض‌کردن‌ها برایم گران تمام شد. به او نگفتم که برای همین‌کاری که مشغول آن هستم یک‌سال دویدم و چقدر تحت‌فشار بودم. به او نگفتم که در گزینش به من گفتند که با پسرها "ارتباط‌نامشروع" داشته‌ام! به او نگفتم که برای این که دیگران، اعم از بقال و راننده و هم‌کار و هم‌کلاسی روی من حساب‌های بدی باز نکنند، اصولا از بیخ و بن خفه شدم. شدم همانی که همه می‌خواستند... فقط به او گفتم فشارهای سیستم باعث شده که من اینی بشوم که او می‌بیند. کمی تعجب کرد. "دخترجان" باحیا و محجوبی که روبرویش نشسته بود، اصلا به‌نظر نمی‌رسید که اهل احساسات و فکر باشد (مدیرعامل‌مان من را "دخترجان" صدا می‌زند. اگر یک‌روز با او صمیمی‌تر شوم، به او خواهم گفت که چقدر این لقبی را که بر من گذاشته، دوست دارم). نمی‌داند که من عاشق اینم که یک‌روز برای بچه‌ها به زبان‌های فارسی و انگلیسی کتاب بنویسم و تصویرگری کنم. نمی‌داند که من به رویای کارکردن در یونیسف و کمک به بچه‌های محروم جهان مثل یک خواب‌خوش، مثل یک استراحت بین شکنجه نگاه می‌کنم. نمی‌داند که پشت این ظاهر آرام و محجوب چه لی‌لی کوچولوی شادی نشسته است. خدای‌بزرگ! اشک‌هام دارند می‌ریزند.

صبح دلم می‌خواست با کسی حرف بزنم. تلفن زدم به مادرم. وقتی که مادرم داشت فریادهایی را که دلش می‌خواهد بر سر پدرم بکوبد، بر سر من می‌کوبید و من گوش می‌دادم و گاهی در بین نفس‌کشیدن‌هاش او را دلداری می‌دادم، فهمیدم که چرا همیشه احساس تنهایی می‌کنم. بسیار تنها هستم. یادم آمد که نمی‌توانم با هیچ هم‌خونی حرفی بزنم. در رابطه با مادرم هیچ‌گاه او وقت ندارد بداند که من چه می‌کنم، از بس که مشکلات خودش زیادند. خواهرم! خواهرم خواهر فرشته‌ایست، ولی شوهرش شاید چندان خوب نباشد. خواهرم به شوهرش همه‌چیز را می‌گوید. خواهرم شوهرش را دوست دارد ولی من آن‌قدر شوهرش را دوست ندارم که او را محرم‌راز بدانم. آخ خدا... می‌دانی چیست؟ اعتمادبه‌نفسم صفر شده است. یکی باید به من یاد بدهد که چه کنم. چطور مناسب کار شوم. تکلیف رویاهام چیست؟

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید