کف دریا، کنار آبزیان تک سلولی

چند ماه است که دارم دارو می خورم؟ اشک هام چه شدند؟ کجا هستند؟ نکند دلم پر از اشک بشود، دلم بزرگ بشود، دلم مثل پلنگ صورتی قولوم قولوم تکان تکان بخورد، مردم نگاهم کنند، مردم به هم با ابرو اشاره کنند، مردم دل شان غنچ بزند، مردم فکر کنند حامله ام؟ نکند یک وقت مردم بهم تبریک بگویند که بالاخره بچه ام آمد؟ نکند ندانم بهشان چه جوابی بدهم؟ نکند همین طوری نگاه شان کنم، در حالی که دست هاشان را گذاشته اند روی شکمم و می گویند:"چند ماهش است؟" آخ لبخندها، لبخندها، جواب لبخندهای مردم را چه بدهم؟ بهشان بگویم نه اشتباه کرده اند؟ بگویم مسکن خورده ام، سرطان هنوز هست؟ دل شان نمی شکند که این دنیا چقدر تیز و صخره ای است؟ اگر یکی از آن دل شکسته ها هم مثل من اشک ها را توی دلش ذخیره کرده باشد چه؟ اگر اشک هاش مال سال ها باشند؟ اگر دلش بشکند و آن همه اشک جاری شوند چه؟ اگر اشکش من را با خود ببرد؟ اگر هی دست و پا بزنم، صدا بزنم، مردم نگاهم کنند، قلپ قلپ اشک بخورم، نفسم در نیاید، خفه شوم، فکر کنم دیگر دست و پا زدن بس است و خودم را رها کنم و غرق شوم چه؟ اگر جسدم را بچه ای پیدا کند که نمی داند غم چیست، که نمی داند مرگ چیست، که نمی داند خفگی چیست، که برای دل خودش دارد آرام آرام کنار اشک ها خوشحال خوشحال بازی می کند، که فکر می کند اشک ها چشمه های شاد و روشن اند، که دمپایی قرمزش را کنار رودخانه درآورده باشد و پایش تا مچ توی گل فرو رفته باشد، که دلش احمقانه بخواهد برود از توی اشک ها برای سفره ی عید ماهی قرمز پیدا کند؟ اگر بچه وقتی که مرا می بیند، بترسد؟ اگر بچه هیچ وقت من باد کرده، من مرده، من گل و شلی را فراموش نکند؟ اگر بچه تا آخر عمرش هی بترسد که عید بیاید، هی بترسد که خوشحال باشد؟ اگر بچه تا آخر عمرش هر وقت رودخانه ببیند، انگار که جسد دیده باشد؟ اگر بچه عیدش و عزاش با هم قاطی شوند؟ اگر بچه فکر کند که لیاقت هیچ شادی، هیچ خوبی، هیچ بهشتی را ندارد؟ اگر بچه بزرگ شود، برود قرص بخورد که اشک هاش آبرویش را نبرند؟ اگر دل او هم از فرط اشک باد کند؟ اگر دل او هم قولوم قولوم تکان بخورد، مثل پلنگ صورتی؟ می دانی؟ اصلن می دانی؟

/ 5 نظر / 2 بازدید
mahboob

خیلی‌ زیبا ولی‌ خیلی‌ غمگین. آیا این غم است که قلم شما را زیبا می‌کند یا این زیبایی‌ قلم شماست که غم را زیبا بیان می‌کند؟ من خیلی‌ از نوشته‌هاتون را خونده ام. عمیقا آرزو می‌کنم روزی جرقّه‌های شادی هرچند اندک از این کلک زیبا پخش شود اینجا و لبخندی بنشاند به لبی.

نسرین

هی خواندم و گریه کردم هی خواندم و گریه کردم... آخ لبخندها، لبخندها، جواب لبخندهای مردم را چه بدهم؟

آتوسا

یک پلنگ صورتی - صد پلنگ صورتی

کتایون

منم که اشک ندارم که ! از اردیبهشت که دارم دپاکین و سیتالوپرام می خورم که؟ یا از شیش ماه قبلش که داشتم فلوکسیتین می خوردم؟ گاهی فکر می کنم شاید دیگه هیچوقت اشک نداشته باشم :(

ناردانا

عزیزم قلم زیبایی داری ، چطور می شه کل نوشته هات رو پیدا کرد ، اخه من داشتم دنبال مطلبی راجع به ای یو ای می گشتم، به وبلاگ تو برخورد کردم عالی بود