دنیای تو، اما دنیای من.

این روزها بعضی از همکارانم استعدادهای خود را در زمینه‌ی متلک‌پراندن به‌من می‌پرورانند و در این زمینه گاه آن‌قدر موفقند که حرف‌شان مستقیم بر قلبم اثر می‌گذارد. اگر نقابم نبود و خودم را پیش آن‌ها حفظ نمی‌کردم و نشان می‌دادم که حرف‌های‌شان چه اثری بر من دارد، از این‌که در این زمان کوتاه به درجه‌ی سرخاله‌زنک یکم رسیده‌اند، به خود می‌بالیدند. با تمام ساده‌لوحی های‌شان خودشان را با تخیل‌های عجیب و غریب در مورد لابی‌های من و پاداش‌های من دل‌خوش می‌کنند. می‌گذارم در تصورات مضحک و کوچک خودشان باقی بمانند، چرا که فکر می‌کنم که توضیح‌دادن و فهماندن این مساله که تلاش من فقط به‌خاطر این‌است که به‌خود قولی داده‌ام و توضیح این‌که اصولن انسان می‌تواند با خودش حرف بزند و به خود قول بدهد، از تحمل متلک‌های بعضن آب‌نکشیده‌شان سخت‌تر باشد. با آن‌که خسته‌ام و با این‌همه، حسم خوب است.

/ 0 نظر / 2 بازدید