گاه. اتفاق.

دست هام معطل هم اند. اسم خودم را فراموش کرده ام. منتظر کسی نیستم. مشاور گفت آیا توی خواهرها از همه زیباتر هستم؟ گفتم نه. مشاور در سکوت نگاهم می کرد. یک نفر وقتی که داشتم به دنیا می آمدم به من گفته بود که رسالتم در این جهان پر کردن سکوت هاست و لابد فاصله ها، و لابدتر، قسمت های خالی مانده ی بین جمله ها، با کلمات مناسب. برای همین وقتی که مشاور ساکت می شود، دست هام از ترس همدیگر را بغل می زنند. گفتم:"خواهری که بعد از من دنیا آمد، زیباتر بود." و دست هام را به اندازه ی یک ذرع و نیم باز کردم، لابد می خواستم اندازه ی زیبایی اش را نشان بدهم. کوچک که بودم، فکر می کردم وقتی مامان مرا حامله شد، توی یکی از بندرهای جنوب بود و هرشب برای دوری از پدرش و مادرش گریه می کرد. وقتی خواهرم را حامله شد، توی کوهستان برفی بود و مردم وقتی می خواستند خانه زندگی و شوخ و شنگی ای را مثال بزنند، می گفتند مثل فلانی، همان مامان. فکر کردم برای همین است که من سیاه سوخته و موفرفری و ساکت و خیالباف شدم و خواهرم کشیده و بور و شوخ و حاضرجواب. به مشاور نگفتم چه فکر می کردم. آن قدر حرف هام را برای خودم تکرار کرده ام، که یادم نمی آید از کجا به کجایش را با صدای بلند گفته ام و در حضور چه کسی. دلم روی کاربن است. مشاور پرسید آیا من و خواهرم با هم دعوا می کردیم؟ هرگز. من و او با هم حتادر ریزترین خاطرات بچگی های مان هم دعوا نکردیم. پرسید آیا پدرم و مادرم به او هم سخت می گرفتند؟ گفتم نه. دلم می خواست بهش بگویم چه بوی خوبی، می دانستید من بوی عود را چقدر دوست دارم؟ مادر آقای چ گفت:"جدی؟ مثل عرب ها." گفتم:"روشن کنم؟" گفت:"وای نه تو را خدا. عربیم مگر؟ سرمان درد می گیرد." به مشاور گفتم:"یک خاطره تعریف کنم؟ مدتی پیش س-خواهرم- تعریف می کرد که هیچ وقت کتک نخورده است و هیچ وقت دعوا نشده است. باورتان می شود؟" و خندیدم. مشاور پرسید که آیا دوست داشتم جای س باشم؟

نه. البته که نه.

چرا؟

نمی دانستم. نگاهش را از من برداشت و سر تکان داد. جوری که انگار داشت می گفت:"اوکی. زور نزن. گرفتم." توی پرونده ام چیزی نوشت. دست هام را از هم جدا کردم، به زور. گفت خداحافظ، جلسه ی بعد، یک ماه بعد. سر تکان دادم. در اتاقش راباز کردم. بیرون آمدم. تا آمدم بگویم آخ، زندگی بر من اتفاق افتاد.

گفتم خوب. 

مامان بزرگ می گفت توی راه کوچ شان یک پرتگاهی بود، که اگر تویش می افتادی، یک ساعت باید راست شکمت را می گرفتی و سقوط می کردی که حالا "گاه اتفاق" بخوری به صخره ای، سنگی، چیزی، یا نخوری. 

/ 1 نظر / 2 بازدید
زنی که آوازش از سرانگشتانش جوانه می زند

لی لی جان ... حرف هایم از پیچ پیچه مغزم تا به سر انگشتانم برسد، انگار که سیبی توی هوا، هزار تا چرخ خورد و آخرش هم نفهمیدم چه کسی همان جا بلعیدش که هیچش به این جا نرسید. فقط این که گفتنی با تو زیاد دارم. شاید یک روز، یک جا ... کسی چه میداند