مرثیه ای بر رسید گذرنامه

صبح میان سنگ و گچ و رنگ خانه دنبال رسید گذرنامه ام گشتم. گمش کرده بودم، مثل همیشه ی کاغذهایی که گم می کنم. مثل همیشه ی آن که حواسم نیست، مثل همیشه ای که هرچه قدر هم که درس می خواندم، یک سوال باید می بود که جابماند، که بیست نباشم، که یک نمره مانده باشم تا آن چیزی که دیگران از من می خواستند. نتیجه؟ نمی توانستم گذرنامه ام را بگیرم لابد. رهایش کردم. بعد با روزی که پیش از موعد شروع شده بود دعوا کردم. گریه کردم. آماده نبودم که روزم را آغاز کنم. خسته بودم. هزار کار داشتم و ایده ای برای انجام شان نداشتم.

صحنه خالی بود. تماشاچیان نشسته بودند، تخمه می شکستند. هنرپیشه ی نقش اول آن قدر گریه کرده بود که گریمش راه راه راه به روی میز چکیده بود.

آخ که من آماده نیستم امروز نقشم را بازی کنم. می فهمید؟ می دانید؟

خسته ام. همیشه خسته ام.

با پیرمردهای قدیمی جلسه داشتم. کمکی به من نکردند. کت و شلوار اتوکشیده، کفش های واکس خورده. لبخندهای تصنعی من، سر تکان دادن هایم با اغراق. خسته بودم. بلبل زبانی کردم که فلان. پیرمرد سرشوق آمد. آمد از خاطراتش بگوید. وسطش یادش رفت. لبخند زدم. این بار تصنعی نبود. دلم می خواست دستم را روی دستش بگذارم. دلم می خواست بهش بگویم می دانید؟ ناراحت نباشید. این من نیستم. من آدمی هستم که می روم. من آدمی هستم اهل جایی که وجود ندارد. زبان من زبان دیگران است. من خارجی ام. این ها اغراق نیست. این ها دروغ نیست. پیرمرد گوشش سنگین بود. پیرمرد هی می گفت:"بله؟"

 بله. 

/ 4 نظر / 2 بازدید
Mehdi

چه جالب که گاهی به آدما احساس صمیمت و نزدیکی می‌کنیم. دوست داریم بغلشون کنیم دستشون رو محکم فشار بدیم اما. اما....

dead

wow, i did not quite understand but still impressive requiem

Albert

I invite you to read a text of the Iranian writer and poet Mohsen Emadi in Spanish and Farsi in my blog IMPEDIMENTA (http://impedimentatransit.blogspot.com/). Best regards from Barcelona, Spain

نی نی دوست

این منم که همه چیزمو گم می کنم و همیشه یه سوال جا میندازم . تو قدم های زندگی نی نی م رو هم یه جایی گم کردم . اگه وقت کردی به بلاگم بیا و اگه جایی نی نی منو دیدی بهش بگو مامانت دیگه حتی نای دنبال تو گشتن رو نداره . من هم دارم واسه نی نی مرثیه می خونم.