بی ویرایش.

صدایم از سرما یخ زده. ساکتم. یک اتفاقی دارد می افتد که نمی دانم چیست. صدایم به خودم نمی رسد. چقدر از خودم می ترسم، وقت های سکوت و خستگی و فکر کردن به چیزی که صورت ندارد و کلمه ندارد و رنگ ندارد و نور ندارد. دوباره لال شدم. لال لال.

/ 3 نظر / 49 بازدید

alan goozet gerefte[سوال][ابرو][اوه]

گیلدا

راست می گی آدم حرفش نمیاد از بس که یخ بسته همه چی این تو این زمستون تموم می شه؟

آزاده

:(((((((((((((( به توان هزار