روزهای باران. روزهای برف.

مدیر یک جلسه گذاشت و تندتند گزارش‌هایی که باید تهیه بشوند را روی بیل‌بورد نوشت...

 پرانتز باز: البته آن بیل‌بیلک، بیل‌بورد نیست، اما برای ما بیل‌بورد است. توی جلسات مدیر مرا صدا می‌زند و می‌گوید بروم پای تخته. گزارش برایش درست کرده‌ام مثل ماه، به دمپایی‌اش هم نیست. می‌گوید گزارشم را با ماژیک توی بیل‌بورد بنویسم. من کانم را به ملت می‌کنم و می‌نویسم. خط می‌زنم، می‌نویسم. ماژیک‌ها می‌گویند:قیژ، و فوت‌شان کنی، دسته‌جمعی درجا خشک می‌شوند. هم‌کاران پرتقال پوست می‌گیرند، نسکافه و شکلات و کیک می‌خورند و شوخی می‌کنند و می‌خندند، هرهرهر، تا نوشتن من تمام شود. نوشتن‌ام تمام می‌شود. نگاه‌شان می‌کنم. اصولن آدم نگرانی‌ام. دست‌شان را می‌زنند زیر چانه‌شان و به مراتب نگرانی من که روی بیل‌بورد هم نوشته‌ام گوش می‌دهند. لب‌خند هم می‌زنند. ای‌بابا. معمولن فکر می‌کنم بیش‌ازحد خون‌سردند. به مدیر نگاه می‌کنم. مدیر وول‌وولک می‌اندازد به جان‌شان. باهاشان دعوا می‌کند. سیخ می‌نشینند و سعی می‌کنند خودشان را نگران نشان بدهند. من بچه‌ی آدم شده‌ام. می‌روم می‌نشینم و دستم را می‌زنم زیر چانه‌ام و بهشان می‌خندم. چشم‌غره می‌روند. پرتقال پوست می‌گیرم و نسکافه‌ام را که سرد شده می‌خورم. بیسکوییت نمی‌خورم، مرسی. رژیم دارم. خانم هم‌کار یواشکی تتوهایش را بالا می‌دهد و می‌گوید وا؟ والله به قرآن. 3 کیلو هم کم کرده‌ام. دستش را می‌گذارد روی دهنش و همان‌طور که سرش پایین است و دارد با آن یکی دستش تندتند می‌نویسد، یواش می‌گوید که غلط کرده‌ام، پیدا نیست که. از زیر میز بهش بیلاخ نشان می‌دهم و می‌گویم این چطور؟ پیداست؟ می‌گوید بله. پرانتز بسته.

بعد از جلسه ما عروسی گرفتیم، چون مدیر از شرکت بیرون رفت و ما توانستیم در شرکت را بگذاریم. ساعت 5 بیرون آمدیم. رفتیم به خواهرم سر بزنیم که زونا گرفته بود و تب داشت. برگشتن باهم دعوا کردیم. نه مثل دعواهای قبلی که ماشین‌های کناری نگاه‌مان می‌کردند، دعوای ملایم. ساکت شدم. کرخ. باران بود. من بی‌شعورم. یک ساعت طول کشید تا به خانه رسیدیم. خانه تاریک بود. رفتم کتابی برداشتم و خواندم. نصف‌شب شد. تمامش کردم. از بس دماغم را با دستمال گرفتم، قوطی دستمال خالی شد و دماغم به اندازه‌ی مشتم باد کرد. مُرده مُرده است. پشت پنجره خیس است. زندگی دارد راه خودش را می رود. من جا مانده‌ام. زندگی از روی من رد می‌شود لی‌لی. بعد یادم افتاد که یک نفر از کنار یک جن رد شد، جن با خودش گفت:"بسم الله... این دیگه چی بود؟" و فکر کردم بگیرم بخوابم بابا، چه ربطی داشت؟ و خوابیدم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
نرگس

و من همچنان دوستت دارم لي لي جان