آیا شما آنیموس من هستید؟

بعد وقت هایی فکر می کنم که من مرد باشم، سبیل دسته دوچرخه داشته باشم، پشم های سینه ام فرفری باشد، زیرپوش بپوشم با شلوار کردی طوسی، زیربغلم از عرق زرد باشد، شکم پرو پیمانی داشته باشم، نافم به اندازه ی گردو باشد، یک زن داشته باشم که اسمش صدّیق باشد و خنگ باشد، خودم از او خنگ تر باشم، وقتی که می خواهد عشوه بیاید با روسری رویش را بپوشاند و بخندد و من دلم غنج بزند، نی لبک خوب بزنم، سه چهارتا پسر داشته باشم کله کچل، با جای زخم توی سرشان، یک دختر هم داشته باشم که عزیزدل بابا باشد و در سن 5 سالگی صدّیق برایش چادرنماز دوخته باشد و یک عروسک پارچه ای بدترکیب هم دستش داده باشد و هی او زبان بریزد و هی من قر و فرش را بکوبم توی سر پسرها، صدای خر بدهم وقتی که داد می زنم، وقت هایی که عصبانی می شوم یکی از پسرها را بگیرم زیر مشت و لگد، هرکدام شان که دم دست تر باشد، بعد پسرک یک دستش را بگذارد روی چشمش و برود یک گوشه عر بزند، به مدت سی ثانیه، بعد یادش برود و دوباره برود توی خاک و خل و تپاله غلت بزند، چوپان باشم، وقت زایمان گاو دستم را تا شانه توی فلان گاو فرو کنم و پای گوساله را با طناب ببندم و با تراکتور بکشمش بیرون...

نمی دانم چرا مردی که فکر می کنم می شوم مردی نیست که شعر می شناسد و موسیقی را می فهمد و منطق هاش کوبنده است، از این مدل مردهایی که من برای شان احترام قایلم، مردی می شوم که ... گیج زندگی نیست انگار... هان؟

چه می دانم.

/ 6 نظر / 2 بازدید
مریخی

مُردم از خنده از دستت دختر! :)))

زیبا

[خنده]

اردی بهشت

دوست عزیز این پست شما مرا هم به فکر انداخت د رمورد آنیموس خودم بنویسم. جالب بود اگه میشه لطفا بگید از طریق چه سایتی عکس در وبلاگتان گذاشتید. با سپاس[گل]

سبا

سلاااااااااااااااااااااااااااام لی لی عیدت مبارک