عاشقانه هام

روبروی پنجره های ما، پشت بام همسایه مان است. پشت بام همسایه ی ما به اندازه ی یک حیاط کوچک با پنجره های مان فاصله دارد. همسایه ی ما روی پشت بامش دوتا انباری دارد. انباری ها در ندارند. انباری ها کثیف و چرکند، آرزوی حمام دارند. همین طوری که دل و روده شان بیرون ریخته، از پنجره ما را نگاه می کنند. همسایه ی ما هرچه آشغال پیدا می کند می آورد می چپاند توی این انباری ها. توی این انباری ها پر است از درهای زنگ زده، تکه های بریده شده ی کابینت، نرده، تیرآهن، گونی و ... در این سال ها این آشغال ها روز به روز بیشتر شده اند، روز به روز بیشتر پوسیده اند. تازگی ها هم یک بشکه ی بزرگ آهنی کنار انباری ها ایستاده و پررو پررو وقتی که توی تخت دراز می کشم، زل می زند توی اتاق خواب مان. بشکه ی آهنی سیاه است. وقتی نگاهش می کنم یادم می آید که مادربزرگ به بشکه می گفت درام و به گوجه می گفت تماته. بهش می گویم. بشکه ازم می پرسد:"خوب که چه مثلن؟" و من وانمود می کنم که نشنیده ام.

آقای همسایه یک آقای 50-60 ساله است. چاق است. زیرشلواری راه راه دارد. زیرپوش سفید دارد. شکمش بزرگ است. زیر شلواری اش را تا نصف شکمش بالا می کشد. قوزمیت قوزمیت می آید روبروی انبارها می ایستد و بر برو نگاه شان می کند. فکر می کند. در این سال ها همیشه از پشت پنجره فکرکردنش را نگاه کرده ام. همیشه فکر می کنم دارد نقشه می کشد که این انباری ها را چطور خالی کند. چطور آشغال ها را بفروشد و چندتا گلدان بزرگ بیاورد روی پشت بامش بگذارد. در این سال ها هیچ وقت او مثل من فکر نکرده است. در عوض دستش را برده توی شلوارش، خرت و خرت خارانده. و رفته. بعد فردایش دیده ایم که مثلن یک سینک ظرفشویی کج به انباری اضافه شده. چه می دانم.

این ها را گفتم برایت لی لی، که بهت بگویم این پشت بام کر و کثیف و چرک و بدبخت و کتک خورده را دوست دارم. وقت هایی که گریه کرده ام، خندیده ام، چراغ را روشن کرده ام، به کفترها و یاکریم ها غذا داده ام، گلدان های پشت پنجره را آب داده ام، کنار پنجره ایستاده ام و به شهر خوابیده نگاه کرده ام، عاشق بوده ام، فکر کرده ام، روی آنتن تلویزیونش بلبل ها و گنجشک ها نشسته اند، ستاره ها را دیده ام، گه گیجه گرفته ام، ماه توی خانه مان را روشن کرده... این پشت بام با من بوده، غر نزده، تنهایم نگذاشته. مهمان ها می گویند خانه مان قشنگ است. اما ویو ندارد. خوب من چه توضیحی دارم؟ عشق را نمی شود بیان کرد. لبخند می زنم و می گویم:"اوهوم. چای سرد نشود." و پشت بام بی آن که خسته شود، از پشت پنجره چای خوردن مرا تماشا می کند.

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
بهزاد

حالااون 3میلیون پولا لازمت بود که بردی (شناسنامه وکارت ملی ولباس وسندبقیه مدارک هم نخواستیم)وجدانا لب تابم مال خودت و خدا وکیلی اون عکس و2فصل را بیا ر بده مژدگانی هم میدم از دوستان محترم تقاضا میشوددرصورت یافتن لب تاب ایسر مدل4710ی به این دانشجو دراستانه دفاع کمک نمایید (09122655348مال باخته)محل مال باختن (جنت اباد خ دانش کوچه بنفشه)

Suzan

Salaam Lyli jan. man kheili neveshtehat ra doost daram. kheili nasre neveshtari ghashangi dari, nemimidoonam be tore herfei minevesi, masalan dstane kootah? hatman moafagh khai bood...

ابريشم

و تو چه قشنگ عاشقي رو توصيف مي كني.

کیقباد

جالب بود . و اما امان از پشت بام های کاهگلی ی تر و تمیز !