خطا به وقت رفتن آفتاب

دیروز به شهری رفتم که در جلسه‌ای شرکت کنم. تمامی گردن‌کلفت‌ها بودند. من پرزنت داشتم. پرزنت را با اعتمادبه‌نفس و صدای‌بلند و شوخی ارایه‌دادم و به سوال‌ها (حمله‌ها) به‌خوبی پاسخ‌دادم. خوب پیش رفت و همه داشتند می‌خندیدند که... یک اشتباه‌فاحش در پرزنتم پیداشد و عملکرد کل واحدمان به زیر سوال رفت و آن‌هایی که در خط‌حمله بودند و عقب‌نشینی کرده بودند(کاما) به شدت و با داد و فریاد پیش‌روی کردند و  دیگر دست برنداشتند و حمله‌های مضحک بی‌پایان آغازشد. یک لی‌لی کتک‌خورده سعی داشت از وجود من بیرون بزند که به‌زور نگهش داشتم. تا لحظه‌ی آخر از تک و تا نیفتادم(کاما) هرچند که اجازه‌ی دفاع را پیدا نکردم. مدیرعامل مرا به سرجای خودم فرستاد و مطمئن بودم که این داستان ختم نشده است. جلسه با درگیری ذهنی مسخره‌ی من ادامه‌یافت که پشت‌سر هم زمزمه می‌کرد: چقدر خیط ‌کردی لی‌لی...

از دیشب تاکنون این زمزمه نگذاشته‌است به‌خوبی بخوابم (کاما) به‌خوبی نفس بکشم و به‌خوبی عمل کنم. فکرمی‌کنم کافی است. نمی‌خواهم بگذارم این زمزمه مرا بکشد. می‌دانی چیست؟ خیط کردم که خیط کردم! طبیعی است. مطمئنم آدم‌هایی خیط نکرده‌اند که هیچ‌گاه روی صحنه نرفته‌اند. اگر می‌خواهم در صحنه باشم باید چندبار خیط کنم و از خیط کردن‌هایم درس بگیرم. مهم نیست. مهم این است که از آن آدمی که دو-سه ماه قبل وقت پرزنت‌هایش صدایش می‌لرزید و حرف‌هایش را فراموش می‌کرد(کاما) به آدمی تبدیل‌شدم که می‌تواند گردن‌کلفت‌ها را دست بیندازد و با آن‌ها شوخی کند حتا! صدایم نمی‌لرزید. خجالت نکشیدم. خوب حرف زدم. خوب این‌ها خیلی خوب است لی‌لی...

چندروز پیش به مدیرعامل‌مان گفتم که میزان پاداش من کم است. گفت که من باید پولی هم به او بپردازم که می‌خواهد از من یک زن توان‌مند بسازد. خندیدم. ولی انگار دارم باور می‌کنم که یک لی‌لی توان‌مند هم هست که با اصرار او را در پستوهای مخوف ذهنیم زندانی کرده بودم. یک لی‌لی توان‌مند بسیاربسیار زخم‌خورده. چه کسی بیش از خود من بر او ظلم روا داشته‌است؟ آیا وقت جبران نرسیده‌است؟

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
خودنویس(مرآت)

سلام فقط کسانی اشتباه نمی کنند که هیچ کاری نمیکنند لی لی خیلی زود یه سخنران حرفه ایی میشود[لبخند]

نازنین

آخ منم همین چند روز پیش یه خیط گنده تو پرزنتیشنم کاشتم. یادم که میفته تنم میلرزه به خدا. [گریه] هنوزم به مرحله ی شوخی نرسیدم. شایدم مال اینه که باید به این انگلیسی بد مصب حرف بزنم.