من چهارده ساله بودم

من ِ چهارده‌ساله دراز کشیده‌بودم و اخوان‌ثالث می‌خواندم. کمی قبلش با پسر لات و پیتی دوست شده‌بودم، مثل خر. مثل خر هم از این‌که بلاخره برای آدمی مهم‌بودم، کیف کرده‌بودم، بماند که چقدر از قیافه‌اش هم متنفربودم. زن‌همسایه به مامان گفته‌بود. شب مامان به پدر گفته‌بود. پدر فریاد کشیده‌بود. با چوب، بسیار محکم به کمرم زده‌بود. من چهارده‌ساله همان‌جا همان‌طوری که روی مبل افتاده‌بودم و دودستی کمرم را گرفته‌بودم و بی‌صدا گریه می‌کردم، به خودم و مبل شاشیده‌بودم. مثل همیشه فحش هم خورده‌بودم. چه و چه و چه‌ای که بودم و چه و چه و چه‌ای که نبودم.

      یادم هست که همان‌طور که افتاده‌بودم و گریه می‌کردم و تحقیر می‌شدم و بوی شاش می‌دادم، فکر می‌کردم چطور می‌شود خود را جمع کرد و تغییروضعیت داد و چطور می‌شود به اتاقی رفت که باخواهرها و برادر مشترک بود و چطور می‌شود روی تخت درازکشید و چطورمی‌شود پتو را روی سر کشید و سیر دل گریه‌کرد، درحالی‌که همه دارند مرا نگاه می‌کنند.

و هیچ‌راهی به نظرم نمی‌رسید.

     چطور به پناه‌گاهم، زیر پتو، روی تخت و میان تاریکی عزیز برگشتم؟ حالا فقط دستانم را یادم می‌آید که به کمرم بودند.

بله.

    دو-سه روز بعد، من چهارده‌ساله که داشتم اخوان‌ثالث پاره‌پاره از فرط خوانده‌شدن را با صدای چهارده‌سالگیم می‌خواندم و با مداد خط می‌کشیدم، ناگهان مامان را دیدم که میان چهارچوب در ایستاده و نگاهم می‌کند. حتمن قبلش در را بی‌صدا باز کرده‌بود و من چهارده‌ساله را مدتی بانفرت و دل‌سوزی نگاه کرده‌بود، که شعر می‌خواندم. نگاهش کردم. ترسیده. آماده‌ی تحقیرشدن. با تنفر گفت:"از همان‌وقتی که شعرخوان شده‌ای، افتادی در خط کثافت‌کاری‌ها..."

و رفت.

 و در را پشت‌سرش بست.

پرسیده‌بودی که کمردردم بهتر است؟ هوووم... خوب، راستش بله. چندان درد نمی‌کند. فقط اشک رهایم نمی‌کند...

 

 

/ 9 نظر / 2 بازدید
كدخدا

واسه 14 ساله یه خورده زود نیست ؟ [نیشخند][شیطان]

آهو

متاسفم. و سلام.

شادی

لی لی من همیشه می خوام برات یه چیزی بنویسم. ولی هیچی ندارم که بگم. فقط اینکه بسیار بسیار زیبا می نویسی. بسیار بسیار زیبا هستی

مثل باران وقتی که نمی بارد - اتابک

و چقدر تلخ! داستان هایی شبیه این داستان تو! البته منظور از اینکه میگم داستان الکی بودنش نیست ها! شنیده بودم اما این یکی تلخیش یه جورایی خاص بود!

WOW, you are good

فرح

خیلی قشنگ بود البته این اتفاق برای خیلیها افتاده 14 سالگی نه 20 سالگی چوب نخورده اند اما ... سوسک .... شده اند بعد بچه خویی شدند درس خواندند رمان نخواندند ...سر به راه شدند شاغل شدند با تایید خانواده ازدواج کردند اما ....با این همه .... عبرت شدند برای پدر و مادر نادان تا با بچه های دیگرشان دیکتانور نباشند...