یقین گمشده

در سفرکاری آخرهفته‌ام، برای پرزنت گزارش‌ماهانه، به همان‌شهری رفتم که سرد بود و پر از گل بود و کوه‌های بلند برف‌گیر داشت و دشت‌های وسیع با وش سبزو آدم‌های بدخلق و متعصب و بی‌ادب. فکرمی‌کردم طول‌سفر وقت خوبی است برای اندیشیدن، اما همسفرم زنی بود که تا وقتی از هوش نمی‌رفت، از حرف‌زدن دست نمی‌کشید. قبل از دیدن او فکرمی‌کردم که از آدم‌های پرحرف خوشم می‌آید و بعد از دیدن‌او فهمیدم که چقدر در مورد این‌که از چه‌چیزی خوشم می‌آید، احمقانه رفتار کرده‌ام، البته در همان‌اوقات کوتاهی که وقت کردم فکرکنم. شب قبل از پرزنت، در هتل محل اقامت، وقتی که زن بلاخره دهانش را بست و به خروپف بسنده‌کرد- بعد از نیم‌شب- تازه شروع به کار کردم و نسخه‌ی 15 اسلایدی را به 57 اسلاید ارتقادادم. وقتی با لبخند کمردردناکم را صاف‌کردم و کامپیوتر را خاموش‌کردم، ساعت دو و چهل و پنج دقیقه بود. به‌سختی خودم‌را مجبورکردم که بخوابم. در طول‌هفته به‌خاطر کارشبانه‌روزی هیچ شبی بیش‌از 4 ساعت نخوابیده بودم و تنم عصبی و متشنج و خسته بود. صبح هم، البته وقتی همسرم زن‌همراه و سایر همکاران را برای گردش بیرون برد و مرا از شر زن راحت‌کرد، پرزنتیشن را برای خودم دو-سه بار ارایه‌دادم. همان‌جایی پرزنت داشتم که بار پیش خیط کاشته بودم و می‌خواستم دستم پر باشد. روبروی آینه به چهره‌ی جدی و مصمم خودم لبخندزدم. زیبا و بااعتمادبه‌نفس بودم. وقتی آژانس به دنبالم آمد، با کیف سنگین پر از جزوه و کیف لپ‌تاپ غول‌پیکرم به‌سویش دویدم. فکرمی‌کردم که کاملن آماده‌ام. ماشین کنار باغچه منتظرم بود...

از کنار باغچه که دویدم، هزار پروانه‌ی مست از زیر پایم برخاست. در پروانه‌های خواب‌آلوده‌ی صبح‌گاهی بهار خیس پراز گل گم‌شدم، یک‌لحظه.

هزارپروانه. باور می‌کنی؟

فکر می‌کردم که کاملن آماده‌ام.

هزار پروانه!

توی ماشین ازت پرسیدم که من این‌جا چه می‌خواهم؟ ازت پرسیدم که یادت می‌آید که چندوقت است پروانه ندیده‌ام، گلی نکاشته‌ام؟

ازت پرسیدم که اصلن من برای چه‌چیزی کاملن آماده‌ام؟

پرزنتیشن خوب بود. مدیرعامل کیف کرد. از من تشکر کرد. اطلاعات مفیدی ارایه کردم. زن همسفر به‌من گفت که به‌من حسودی می‌کند. در مقابل دعواها و حمله‌های کله‌گنده‌ها خودم‌را نباختم و لبخند زدم. رییسم به من گفت که خوب بوده. ولی پروانه‌ها چی؟ می‌دانی؟ پروانه‌هایی که از زیر پایم برمی‌خاستند چی؟

/ 0 نظر / 2 بازدید