ماهی های زنده. ماهی های مرده.

گریه نمی کنم. تنها نیستم. لی لی ساکت است. پرنده ها روی سیم ها نشسته اند. هوا آلوده است. دلم برای درخت ها می گیرد. دیروز ماهی کوچک و آبی آکواریوم مرد. با دهان باز. با دهان خیلی باز. در حال فریاد. هی از دور می دیدمش که تکان نمی خورد. چه می دانستم. فکر می کردم ایستاده یک گوشه و دارد فکر می کند. مثل همیشه ی این چندماه. که هی غذا می ریختم روی سرش. که هی بهش می گفتم بخورد، لاغر است. با عصبانیت ازش می پرسیدم چرا نمی خورد؟ خنگ. نگاهم نمی کرد. فکر می کرد. ساکت بود. از هی فکر کردن مرد. از گیج بودن مرد. بابا می گفت من بچه ی ساکتی بوده ام. حتا در نوزادی هم گریه نمی کردم. ساعت ها برای خودم بازی می کردم و کاری به کار کسی نداشتم.

جای شبدرهای قرمز را عوض کرده ایم. در این خانه ی جدید، کنار برگ هاشان سوخته است. گلدانش را گذاشته ایم روی آکواریوم، که ماهی ها دل شان کمتر بگیرد از این زندانی که برای شان ساخته ایم. ماهی بزرگ و قرمز دارد سنگریزه های کف را جمع می کند و می آورد روبروی دیوار می چیند. به زودی آکواریوم ما به یک دیوار تبدیل می شود. می رود آن پشت قایم می شود. از دیده شدن خسته شده است. از تحلیل شدن، از این که هی گفتیم چقدر می خورد، چقدر نمی خورد، چقدر عصبانی است، چقدر به همه می پرد. یک بار دستم را تا بازو داخل آب کردم، باغرغر سنگ های کف آکواریوم را سر جای شان برگرداندم. روی شان صدف ها و گوش ماهی ها را چیدم. به ماهی بزرگ قرمز اخم کردم. از آکواریوم جداشده جدانشده، ماهی بزرگ قرمز، خاکریز ویران شده اش را دوباره ساخت. با عصبانیت. چاله اش را کند. رفت داخلش دراز کشید. به من اخم کرد. دلم سوخت. چرا خوب نمی شود؟ چرا همه می خواهند تنها بمانند؟ بهش گفتم که این همه تنها نباشد. بیاید توی بغلم. که می میرد ها. گوش نداد. گوش نمی دهد که.

گریه هام تمام شده اند. فقط فکر می کنم. فکر می کنم. هی می گویم خوب که چه. آدم های مضحک از درجه ی اعتبار ساقطند. اتفاقات مضحک. خنده های مضحک. گریه های مضحک. همه دارند تمام می شوند. یادم افتاد که وقت کنکور دادن یکی از این زن های چادری توی جهاددانشگاهی، خانم حسینی، دستم را گرفت و پیچاند. کارت کنکورم را گرفت و به من گفت به جای درس خواندن، بروم گهم را بخورم. آن قدر گریه کردم تا راضی شد من اجازه ی دانشگاه رفتن داشته باشم و "دانشگاه را هم به گند بکشم". از آن وقتها هزاران سال گذشته. من هزاربار مردم و زنده شدم. بعد فکر کردم خوب که چه. گریه نداشتم. نفرت نداشتم. هیچی نبود. خانم حسینی... می دانی؟ دلم برای تنهایی آدم ها می سوزد. دلم برای خودم می سوزد. دلم برای تو می سوزد. ولی همه چیز تمام می شود. همه چیز تمام شده است.

/ 6 نظر / 2 بازدید
پير فرزانه

ماهی ما هم چند وقتی است که همین حالت ها را دارد. خودش را زیر سنگ های کف تنگ قایم می کند و گاهی حتی حوصله خوردن هم ندارد. به همه می گویم افسرده شده است . به همه می گویم در لاک خودش فرو رفته و شاید دارد به عاقبت ما آدم ها فکر می کند. اما حالا می فهمم که دارد به تنهایی فکر می کند و تنها بودن ما آدم ها.

نازی

مثل همیشه عالی بود لیلی

پویان

ماهیه تنگ بلور همون بمیره بهتره

ریحانه

اتفاقات مضحک از درجه اعتبار ساقط نمیشن. ما میخوایم که تموم بشن ولی نمیشن. هستن. میمونن لعنتیا. به آدم میچسبن

زیبا

گریه های من تموم نشده ! اتفاقای مضحک برای من زجر آور و فراموس نشدنیه ...لی لی یه چیزی بنویس که بخندم...گر چه من غم نوشته هات رو بیشتر دوست دارم. اما چیزی بنویس کمی لبخند بزنم... دوست دارم