پنج حرف حقیقت

پدر صدها نوارکاستی را که داشت، جمع کرده‌بود، که ما فقط به‌فکر درس‌خواندن باشیم. گاه‌گداری زیرزیرکی به چیزهایی غیر از درس‌خواندن هم فکر می‌کردیم که احساس گناهش قوی‌تر از خودش بود. پدر بی‌رحم بود. در درس‌مان اگر ١٩ می‌گرفتیم، دنیای کوچک ما تمام می‌شد. زنگ‌آخر را که می‌زدند، برگه‌ی امتحانی را با همان یک‌غلط به‌دست می‌گرفتیم و کیف‌مان را روی زمین می‌کشیدیم و گریه‌کنان یا به‌فکر فرارازخانه می‌افتادیم یا خودکشی یا مهربان‌شدن ناگهانی پدر. عقل کوچک ما به جز این سه، انتخاب دیگری نداشت. غرق حساب‌کتاب کردن‌ها در ِخانه را می‌دیدیم که به‌ما رسیده‌بود و دست‌مان را که روی زنگِ ‌در بود. نفس‌مان قطع می‌شد:"الان در را باز می کنند. الان..."

      پدر توضیح می‌خواست. در حالی‌که لکنت گرفته‌بودیم، توضیح می‌دادیم. کلمه‌ها در جاهای نادرست می‌آمدند. جملات‌مان فعل نداشت. کل حرف‌هامان معنا نداشت. صدای خودمان را نمی‌شنیدیم. چشم‌مان پایین بود... به دنبال دست‌های پدر که هیچ‌وقت نمی‌دیدیم چطور می‌زند. آخ! می‌زد. بد می‌زد. بد. ناغافل می‌زد. وسط همان لکنت‌های ترسیده‌ی بدصدای ما می‌زد. می‌دانی برق از چشم پریدن یعنی چه؟ وقت جاخالی دادن نداشتیم. شکار شده بودیم. تمام شده بودیم. له شده بودیم. دست‌مان را می‌گرفتیم روی گوش‌مان و بی‌صدا گریه می‌کردیم. پدر فحش می‌داد. بی‌عرضه و بی‌شعور و کثافت بودیم. گه بودیم. بهمان می‌گفت که سرمان را پایین بیندازیم و برویم گم‌شویم. سرمان را پایین می‌انداختیم و می‌رفتیم گم می‌شدیم.

     گریه‌مان تمام می‌شد. جای انگشت‌هاش روی صورت‌مان می‌ماند. جلوی آینه دعا می‌کردیم که جای انگشت‌ها تا فردا صبحی که می‌خواهیم به مدرسه برویم خوب شود. خوب می‌شد؟ نمی‌شد؟ خوب شده؟

     آقای‌دکتر به من می‌گوید که بیش از حد یک مادر اضطراب دارم. برای همین است که مادر نشده ام این چندسال. آقای‌دکتر به من می‌گوید:"لی‌لی عزیزم... دختر گلم..." جای انگشت‌ها را روی صورتم ندیدی آقای‌دکتر؟

زخم من خیلی کهنه است فرزند کوچک نازنین من... که تو این‌همه از من می‌ترسی و نمی‌خواهی از بهشت کوچک خودت هبوط کنی به درون من.

/ 3 نظر / 3 بازدید
نازنین

یه روز باید این خاطرات رو از تو ذهنت بریزی بیرون. ممکنه هنوز دلت برای اون دختر بچه ای که بیگناه تنبیه می شده بسوزه. اما باید خود الانت رو جدا کنی از اون دختر بچه. منم دارم تمرین می کنم.

shadi

فرزند کوچک نازنین هبوط می کنه به دلت یه روزی و تو بهترین مامان دنیا خواهی بود. چون خیلی چیزا رو دیدی و تجربه کردی. اون موجود کوچک خیلی خوشبخت خواهد بود که تو مامانش هستی. من به تو قول می دم. پسرک کوچک من هم قرار نبود بیاد. حرف دکتر بود این. می دونی خیلی خوب می نویسی؟ من لذت می برم از خوندن آروم و بی صدای یک آدمی که این قدر رقیقه و صافه و خودشه

علی قاسمی

پیشاپیش سال نو مبارک[گل]وب جالبی داری به سالهای سوخته هم سری بزن[لبخند]