می دانی که پستی درجات دارد؟

مدیرعامل گفت که تاسف می خورَد که آقای فلانی، دوست عزیزش، در یک لحظه اطلاعات را تهیه کرد و من در چندماه نتوانستم. من حوصله ی بازی های مضحک اداری را نداشتم. صاف بهش نگاه می کردم. دوباره تکرار کرد. کلماتم شمرده شمرده، کوبنده و سخت توی صورتش پرت شدند:"این به این خاطر است که آقای فلانی توانایی اش خیلی بیشتر از من است." و حس کردم "خیلی" جمله ام کمی کشیده بود.

بهت زده نگاهم کرد:"یعنی چی؟"

-          یعنی من در سطح توانایی خودم ظاهر شدم. ایشان هم در سطح توانایی خودشان که بیشتر از من است. می بایست ایشان را به خاطر توانایی های بیشترشان مسوول پیداکردن اطلاعات می کردید.

جواب سیاه بازی، دلقک بازی است. به زور نفرتم را جمع کردم. بهت او به این خاطر بود که من آدم آرام و کم حرفی هستم ولی به وقت شورش، حرارت توی صدایم را نمی توانم کنترل کنم. بیرون که آمدم، لی لی، اخطار کردی که داری می روی که کیفت را برداری و بروی و هیچ وقت برنگردی. تف انداختی توی صورتم. توی راه پله ها هلم دادی. بهم گفتی بروم گم شوم. ازم پرسیدی چرا اسم خودم را جـ.نده نمی گذارم؟ دارم خودم را به چه می فروشم؟

می دانی لی لی؟ در محل پیشین کارم یک رییسی داشتیم که هیچ وقت حمام نمی کرد. هیچ وقت. پست و آشغال و آدم فروش و گه و بی چشم و رو بود. از راه دیگران را از نان خوردن انداختن به مقامات عالیه رسیده بود. می دانی که؟ می دانی. لازمه اش است. بعد من با این کثافت درگیر شدم. بعد بی کار شدم. بعد هم مدت ها بیکار بودم.

بی کار که بودم، بی پول که بودم، توی رویت ایستادم. حرفی نداشتی. هی سرت داد کشیدم که آخر لی لی چه می شد اگر مجیز این آدم را می گفتی؟ نمی مردی که. از کار هم بی کار نمی شدی. این همه مقروض و بدبخت و عصبی نمی شدی، نانت به راه بود ...

لی لی؟ حواست هست داری چی کار می کنی؟ مرا به آن روز نیندازی که به این درجه از پستی برسم...

/ 5 نظر / 2 بازدید
نیم تنه

عزت نفس و این چیزها خوبند اما غم نان اگر بگذارد...

مژگان

اصلا نگران نباش .همه ما به نوعی درگیر این مشکلات هستیم ومن یکی که کاملا درکت می کنم.

آتی

سلام، یه مدت هست که وبلاگت رو می خونم. از خوندنِ بعضی از پست ها واقعن لذت می برم. این هم یکی از اون پست های قشنگت بود. ممنون.

کیقباد

البته که حوصله خوب است ، تحمل خوب است ... البته که کنار اومدن خوبه بیکار نشدن خوبه البته که روزگار ... است نازنین البته که ... البته که چه باید کرد با این بازی ی دو سر باخت که یک سرش خود باختگی و از دست دادن خود است و یک سرش باختن کار و زندگی ؟! و البته این کامنتگذار میگوید باید ماند و درگیر نشد و البته دیگر با جان و دل هم کار نکرد و تا جایی که بشود از زیر کار در رفت و دهن این رییس را سرویس کرد و اگر هم چیزی گفت البته که به تخمک هم حسابش نکرد و قسعلیهذا.

پگاه

لعنت به همه مسئولین نفهم . این استرس کار با آدمی که هیچ نمی فهمد مثل خوره آدم را می خورد. شدیدا می فهمم حالت را.