قاف

میدان ولی عصر. آدم های پراکنده ی درهم. آدم های تنهایی که فریاد می کشند. هدفون را توی گوشم فرو کردم. دهان ها باز بود. صدای شان نبود. چشم ها به من امیدوار. که چی؟ که مثلن بروم داخل مغازه ای و حراج شان را نگاه کنم. یا کمک کنم. یا وقتی که بچه اند و دارند می زنند و می رقصند، بهشان پول بدهم. ای بابا... خودم روضه داشتم. گریه داشتم. لعنت به قرص با دوز کم. می مانی لب سراشیبی، دست هات به اطراف باز، تعادلت را به زور حفظ می کنی، غفلت کنی می افتی، می میری. دلم می خواست توی این شلوغی یک نفر دنبالم بدود، نفس نفس زنان و با هیجان به من برسد و به من بگوید:"لی لی! سلام! بالاخره همدیگر را دیدیم بعد از این همه سال..." دوست داشتم یک نفر دستش را روی شانه ام بگذارد. یک نفر با من بخندد. یک نفر از آن طرف خیابان برایم دست تکان بدهد. یک آدمی که قبلن دوستش داشته ام و فراموش کرده ام را ببینم. نیاز داشتم قلبم بلرزد. از جا کنده شود. یک اتفاقی بیفتد که تمام آدم ها را توی خودش بشوید و تمیز کند. شهر همان لجنی بود که بود. همه چیز قابل پیش بینی. آدم ها و ماشین ها توی هم می لولیدند. همه خسته بودند. تاکسی خطی پونک سر جای خودش بود. آقای مسوول خط همان بود که بود. به من اشاره کرد سوار شوم، مثل وقت های دیگر. سرم را به شیشه ی پنجره تکیه دادم. گفتم شاید یکی را توی خیابان ببینم که دوستش داشته باشم و دلم برایش تنگ باشد... گفتم شاید آن موقع شیشه را تندتند پایین بکشم و خودم را از پنجره بیرون بیندازم و برایش فریاد بکشم:"آهااااااای!" ...

گفتم شاید اتفاقی بیفتد.

هیچ.

همت ترافیک بود.

برای همسرم تعریف کردم که داستان های همینگوی چه شیوه ای دارند. گفت:"سرما خورده ای؟"

-          نه. داشتم می آمدم گریه کردم.

-          ها؟ چرا؟

-          نمی دانم. نمی دانم که این سردردم افسرده ام می کند یا ناراحتم که سردرد دارم.

 

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
کتایون

لی لی چند شنبه ها میری کلاس؟ من دلم می خواد بیام میدون ولیعصر سرکوچه کلاس واستم نگات کنم. شایدم با هیجان بیام بهت بگم:"لی لی ! سلام! بالاخره همدیگه رو دیدیم!"

اعترافات یک قلم

خیلی قشنگ بود لی لی [قلب] اه ببخشید سلام یادم رفت . من معمولا از تو گودر میخونمت و از نوشته های قشنگت لذت میبرم

زیبا

من تو رو میخونم و کلی دوست دارم ...چقدرم دلم میخواد برات دست تکون بدم و بگم عاشق نوشته هاتم.

Helen

درد تنهایی. از اوناش.

ابریشم

چه جالب! خیلی وقتا که تو خیابون راه می رم با خودم فکر می کنم چه کسی رو الان ببینم خوشحال میشم؟!! معمولا جوابم هیچکسه!