آدم نامریی

برف ریز. من و دختر توی ایستگاه ایستاده بودیم و می‌لرزیدیم. من از همه عصبانی بودم. ظهر مشاور بدون هیچ وسیله‌ی قتاله‌ای دنیای من را شکسته بود. له بودم. اتوبوس آمد. سوار شدیم. دختر روبروی من نشست. اتوبوس خالی بود. من رژلب زدم و به بیرون نگاه کردم که مردم توی برف با کج‌خلقی داشتند ادای انسان‌های گیرکرده در بهمن را درمی‌آوردند. یک مادربزرگ توی ایستگاه بعدی سوار شد. بافتنی‌اش را درآورد. یک بافتنی کوچولو. سفید و صورتی و سرخابی. نوه است. دختر است. کوچولوست. یا به دنیا آمده یا دارد به دنیا می‌آید. بیش از این سابقه‌ای در دنیا ندارد. بیچاره بچه‌ی معصومی که تصوری از این بیرون ندارد. و خسته بودم. دختر روبروی من با تلفن حرف می‌زد. به آدم پشت تلفن می‌گفت که روی اعصابش راه نرود. گفت که سردش بوده. داد زد که قطع کند و دیگر زنگ نزند، چون کاری غیر از اعصاب خراب‌کردن بلد نیست. و من سعی می‌کردم به روی خودم نیاورم که کلماتش روی مانتوی من ریخته‌اند. آهسته پایم را تکان دادم که عصبانیت توی کلماتش به پیراهن زیر مانتویم نشت نکند. خودم به اندازه‌ی کافی داشتم. چرا هدفونم را جا گذاشته بودم؟ مشاور گفته بود چه خبر؟ من سر تکان داده بودم و لبخند زده بودم. گفته بود چیزی هست که فکر مرا مشغول کند یا او شروع کند؟ پاسخ من مشخص بود. و او شروع کرد. دختر عصبانی گوشی‌اش را خاموش کرد. دین دینگ دینگ... و به بیرون نگاه کرد. مشاور گفت دقت‌کنم که چه وقت‌هایی دارم خشمم را قورت می‌دهم. همیشه خانم دکتر. همیشه. بغض در ثانیه می‌آمد بالا. همیشه باید آماده باشی؟ مشاور گفت که خشم از بین نمی‌رود.

برف بود.

مادربزرگ بین دانه‌های بافتنی‌اش گیج ایستاده بود و هی دانه‌ها را می‌شکافت و دوباره می‌بافت.

دختر به بیرون نگاه می‌کرد. هی با دستش بخار شیشه را پاک می‌کرد. شیشه دیگر بخار نداشت، اما دست او همان‌طور، انگار که از اول خلقت داشته دور یک نقطه می‌چرخیده و بخار این شیشه را پاک می‌کرده، هنوز بود.

یک دسته خانم چادری سوار شدند. اتوبوبس را شلوغ کردند. می‌خندیدند. دختر گوشی‌اش را دوباره روشن کرد. خانم تپل‌مپلی که کنار من نشسته بود برای من توضیح داد که از روضه آمده‌اند که همه ساک دارند. ارتباطش را نفهمیدم ولی سر تکان دادم. گوشی دختر زنگ زد. یکی از خانم‌هایی که روبروی مادربزرگ بافتنی به دست نشسته بود بافتنی را از او گرفت و برایش توضیح داد. سه‌تا را یکی می‌کند و یکی را سه‌تا می‌کند، می‌شود نخودی. مادربزرگ از بالای عینکش باحیرت به زن نگاه کرد. خنده‌ام گرفت. دختر دوباره داد می‌زد. کلمه‌هایش به من نمی‌رسیدند و به کلمات زن‌های چادری گیر می‌کردند. زن‌های چادری یکی‌درمیان روسری‌های شان را باز کردند و خودشان را باد زدند. گر گرفته بودند. به من گفتند می‌شود پنجره را باز کنم؟ می‌شد. مشاور گفته بود من شخصیت منفعلی دارم. پنجره را باز کردم و سرفه کردم. زن‌ها گفتند که ای‌بابا، خودم که ناخوش‌احوالم، می‌خواهم پنجره را ببندم اصلن. گفتم که نیستم، همین‌طوری سرفه کردم. بغض بود در حقیقت، ولی این را بهشان نگفتم.

یک زن کرم‌شکلاتی سوار شد و پیش مادربزرگ نشست. نشسته ننشسته، سرش از دهان این زن چادری به دهان آن زن چادری می‌گشت، با لبخند گیج. می‌خواست بداند که آن‌ها برای چه می‌خندند. فهمید و خندید. بعد بافتنی مادربزرگ را ازش گرفت و برایش بافت. دختر توی تلفن دادزد که اگر خودش کار خودش را انجام می‌داد و به او نمی‌گفت چه می‌شد؟ و خودش به خودش جواب داد که هیچی، کارش بهتر پیش می‌رفت و یکی هم مداوم نمی‌رید توی اعصابش. نگاهش کردم. دوست داشتم اگر می‌شد، اگر دوستم بود، دستم را روی دستش بگذارم و بهش بگویم... و البته که هیچ گهی برای خوردن نداشتم.

یکی از زن‌ها بندیک سبز سیدیی را به زن دیگری داد. از همان‌هایی که پارسال مردم به دست‌شان می‌بستند. معصومانه نگاهش کردم. ممکن بود از من هم خوشش بیاید و به من هم بدهد؟ نداد. زن‌چادری کوچولوموچولویی که روبروی من نشسته بود، از اعظم‌خانمی که پشت سرش نشسته بود، پرسید که اعظم‌خانم مزبور کف خانه‌اش را آب می‌گیرد یا تی می‌کشد؟ البته که اعظم‌خانم کف خانه را آب می‌گرفت. زن چادری کوچول‌موچول هم آب می‌گرفت ولی مادرشوهرش بهش گفته بود وسواسی. زن کرم‌شکلاتی در حال بافتن گفت که وا؟ مادرشوهر دلش هم بخواهد. به نظرش او بهترین عروس است که کف خانه را می‌شوید. مادربزرگ از بالای عینکش به او و به بافتنی‌اش نگاه کرد. خانم‌ها همه سر تکان دادند که اصولن مادرشوهر بایستی دلش بخواهد و تلخی صورت‌ها اتوبوس را تاریک کرد. بهترین عروس نقلی خندید و اضافه کرد که درهای خانه را هم می‌شوید، شاید کسی دستش نجس باشد. خانمی که داشت گردن خیس از عرق‌اش را باد می زد گفت کف خانه اگر راه‌آب ندارد، با هفت بار تی‌کشیدن هم پاک می‌شود. خانم‌ها نگاهش کردند و تایید کردند. مشاور گفته بود که وسواس دارم. بله دختر گلم، ولی خانه را دیر به دیر تمیز می‌کنم. هی چک می‌کنم نکند دنیا به من نارو بزند. نکند در باز بماند و دزد بیاید، نکند زیر کتری را خاموش نکرده باشم، نکند به فلانی حرفی بزنم که ناراحت شود، نکند اصلن یک روز بیدار شوم و اینی نباشم که بوده‌ام و همه را خواب دیده باشم. فکر کردم آخرین‌باری که یک‌بار کف خانه را تی کشیدم کی بود؟ نمی‌دانستم. زن کرم‌شکلاتی بالاخره بافتنی را به مادربزرگ داد و گفت که اسم مدلی که بافته است، حصیری است. یاد دفتر بافتنی حرفه و فن بچگی‌هام افتادم، که هنوز دارمش. از جای دست دختر روی شیشه‌ی بخار گرفته، بیرون را نگاه کردم. گریه بی‌دلیل بود. سعی کردم قورتش بدهم. و البته موفق شدم. 

/ 4 نظر / 2 بازدید
کتایون

آخ لی‏لی تو شاهکاری ... من حسودی م میشه به قدرت نویسندگیت. بعد به خودم دلداری میدم که خب کتا! تو همینجور نشستی تو خونه. هیچ جا نمیری که چیزی ببینی و حسی داشته باشی که بخوای بنویسی. خونه هم بعد از مادر خیلی یکنواخت شده. نشستی صبح را تماشا می کنی تا شب و شب را صبر می کنی تا صبح! ولی همه این حرف ها را فقط برای دل داری دادن به من میزنه. چون تو شاهکاری و من بهت حسودی م میشه

دوشیزه-متولد اسفند

لی لی جان، من خیلی از این حالت ها رو داشتم و یا دارم هنوز نمیدونم کتاب" زنان امروز، کمی جسورتر از دیروز " از دکتر "اونه ارهارت" رو خوندی یا نه؟ فقط با 2-3 روز خوندنش، کلی حالت‏های روحی آدم عوض میشه

آروما

یک جوری گفته بودی انگار من هم کنار تو و اون زنهای چادری و اون دختر عصبانی ، توی اتوبوس نشسته بودم . و این خصوصیت یک نوشته‌ی زیباست [شوخی]

آروما

این اسمایلی که گذاشتم قرار بود یک چشمک ناز و ملوس باشه ،‌ نمیدونم این مشت رو چرا حواله کرد نامرد.[ناراحت]