خدایی که من هستم

مرد بلند قد است. بسیار هیکلی. سر کم مو و بسیار بور. نوارهای شجریان گوش می دهد و چشمانش را –حتا اگر در حال رانندگی باشد- می بندد و هی سر تکان می دهد. به وقت مستی های تقریبن همیشگی اش بنان می خواند. صدایش رسا نیست؛ بمب است. می ترکاند؛ دل و روده ی آدم را جا به جا می کند. مثل بچه ها ذوق می کند. بسیار بلند می خندد. مثل بچه ها گریه می کند. مثل بچه ها دار و ندارش را به دیگران می بخشد. مثل بچه ها گول می خورد. مثل بچه ها باز هم اعتماد می کند.

زنش به من می گوید که مرد مرا بسیار دوست دارد. مرد پشت میز نشسته است و از گوشه ی چشم نگاهم می کند. با قدرشناسی نگاهش می کنم و تشکر می کنم. سر تکان می دهد. در شلوغی های مهمانی فراموش می کنم.

وقت خداحافظی. همسرم در ماشین را باز کرده و منتظر من است. با مرد که دست می دهم؛ دستم را محکم فشار می دهد و با همان صدایش فریاد می زند:"تو می دانی من چقدر تو را دوست دارم؟"لهجه اش غلیظ است؛ فارسی نگفته است. دارم با صدای خفه ام چیز و شعرهایی در مورد این که لطف دارد تفت می دهم. وسط حرفم می پرد و روی شانه ام می زند و راهی ام می کند:"نمی دانی."

چندساعت بعد در جاده میان برف گیر کرده ایم. مردم کاپشن های شان را بر سر کشیده اند و کنار ماشین های شان زیر برف ایستاده اند. ماشین ها سر خورده اند. کج و کوله لابلای برفی که همه را می پوشاند خاموش کرده اند. بی آن که چشمان مردم را ببینم می دانم که هاج و واج و وحشت زده اند. آمبولانس رد می شود. ماشین پلیس. چراغ های گردان قرمز و آبی. جرثقیل. مردم به هم نگاه می کنند. من می ترسم. می ترسم یخ بزنیم. سردم است. سرد است. سرد است. پلیس ها در میان برف نکوبیده مثل جوجه اردک می دوند. فکر می کنم سردشان نباشد یک وقت. نمیریم این جا. حتا با هم مردن هم بهتر از تنها مردن است. بعد یک دفعه یاد مرد می افتم. یاد آدم هایی که به راحتی مرا دوست داشته اند. یاد تمام آدم هایی که کم همسفر من بودند ولی عشق زیادی را به من دادند. آدم هایی که کسی ازشان نخواسته بود مرا دوست داشته باشند ولی مرا دوست داشتند. آدم هایی که به من کمک کردند خودم را دوست داشته باشم و بدانم که من هم خوب و دوست داشتنی هستم. یاد خانواده ی شادی می افتم.

مثل یک خدای مقتدر می گذارم اشکم جاده و برف و ماشین ها و مردم هاج و واج و سرگردان را با خود ببرد و غرقشان کند.

یک خدای مقتدر احساساتی.

مردم در اشک من دست و پا می زنند. نگاه شان می کنم که التماس می کنند. نگاه شان می کنم که کم کم خفه می شوند. کاری از من برنمی آید.

جنازه های شان روی اشک سرگردان است.

اما من فقط در سرما و تاریکی و برف و چراغ های گردان نشسته ام و اشک می ریزم.

فقط نشسته ام و اشک می ریزم.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
افسانه

کاش می شد این خدای مقتدر اشک نمی ریخت تا این مردمان سرگردون و هاج و واج غرق نمی شدند ...