وقتی همه خواب اند.

عشق ساده، آدم ساده. آن هم در این دنیایی که آدم هاش هرکه رنگارنگ تر است و می تواند محکم تر بزند و بلندتر فریاد بکشد، برنده است. قوت قلب که هنوز خوب ها هستند و می نویسند و فکر می کنند و بچه دارند و بچه های آن ها هم شبیه خودشان خواهد شد و اوه... هنوز به آخر دنیا خیلی مانده است.

این جا.

قابل تقدیر. صادق. پاک. خوب. خواستنی.

/ 1 نظر / 36 بازدید
maryam

مرسی لیلی جان عالی بود