مامان... صدای مرا می‌شنوی؟

مامان می‌دانی؟ تو مرا نمی‌شناسی. برای تو من بچه‌ای شبیه به پدر هستم، با همان قساوت گاه‌گاه قلب و با همان منطقی که تو برایش در نظر گرفته‌ای. تو نمی‌دانی من مهربان هستم. تو نمی‌دانی من مسوولیت‌پذیر هستم. تو نمی‌دانی من چه تنها هستم. تو نمی‌دانی من حساس هستم. تو نمی‌دانی که من شب‌هایی تا خود صبح گریه کرده‌ام. تو نمی‌دانی که من حافظه‌ام خوب است و تمام بی‌عدالتی‌های تو و پدر را به یاددارم. تو نمی‌دانی من برای چه مساله‌ای بچه‌دار نشده‌ام و تو و پدر چه سهمی از آن‌را دارید. تو نمی‌دانی من می‌توانم خوب نقاشی کنم و خوب بخندم و خوب جوک بگویم و خوب روحیه بدهم. تو نمی‌دانی برخی‌روزها چه تلخ هستم و برای آن‌که خوب‌شوم، با چه فلاکتی دست و پا می‌زنم. تو نمی‌دانی که من برخی‌روزها به مرگ می‌رسم و از مرگ برمی‌گردم. مامان، تو نمی‌دانی من مریض هستم. تو خیلی ساده و خلاصه به من فکر می‌کنی: من قوی هستم!

قوی؟

و این کلمه‌ی سه‌حرفی گه،‌جای تمام دل‌نگرانی‌های مادرانه‌ات را پر کرده است.

مامان،‌این‌ها وقتی بیشتر زخمم می‌کنند، که دیگران به زبان می‌آورند. مامان، من دقیقن دارم تاوان چه‌چیزی را می‌پردازم؟

مامان، من مامان خوبی خواهم شد... اگر بشوم. آخ مامان، نمی‌دانی چقدر گریه دارم که نمی‌خواهم گریه‌شان کنم. می‌خواهم همین‌طوری بروند.

مامان،می‌دانی؟ گریه برای من خوب نیست. می‌شود گریه نکرد؟ هیچ یادت می‌آید که به من آموخته باشی که راحت باشم و بخندم؟خودت هم نمی‌دانستی. تو هم شاید تقصیری نداشتی...

/ 1 نظر / 2 بازدید
نانی آزاد

دست ها بالا بود هر کس سهم خودش را طلبید سهم هر کس که رسید داغ تر از دل ما بود نوبت من که رسید سهم من یخ زده بود سهم من چیست مگر یک پاسخ پاسخ یک حسرت سهم من کوچک بود قد انگشتانم عمق آن وسعت داشت وسعتی تا ته دلتنگی ها شاید از وسعت آن بود که بی پاسخ ماند