قدم به بیرون بگذار

توی بیخوابیی که به سرم زده بود، به صورت همسرم نگاه کردم که چقدر آرام خوابیده بود. دستم را گذاشتم روی گونه اش. بیدار نشد. ازش پرسیدم که می داند چندین سال، تمام آرزوهای من بوده است؟ تمام آرزو یعنی به هیچ چیز دیگری فکر نکردن. چقدر برای این مرد گریه کرده ام، نامه نوشته ام، شعر خوانده ام، قلبم آمده است توی دهنم. می داند. لابد. شاید. هروقت بغلش می کنم، می گوید:"دروغ نگو." من دستانم شل می شود، توضیح نمی دهم که دروغ نمی گویم. شاید هم حق با اوست، خیلی از این سال های با هم بودن مان، یادم نبوده که چقدر تمام آرزوی من بوده است. با هم حرف زده ایم. خندیده ایم. سفر رفته ایم. دعوا کرده ایم. غذا پخته ایم. رنجیده ایم. رنجانده ایم. بت هم بودیم، دوست هم شدیم.

بغلش کردم. خواب بود. به من نگفت دروغ نگو. قلبش می تپید. خون از توی رگ هاش به تن من می رفت. تن من جان داشت. چشمانش بسته بود. بازویش داغ بود. نفسش آرام و معطر بود. من در کنار تمام آرزویم خوابیده بودم، سفت بغلش کرده بودم و یادم آمده بود که عاشق هستم.

/ 12 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کیقباد

خوش بحالت و بیشتر خوش بحالش !

شادی

خوشبخت!!!!

...

فوق العادس... کار خوبی نکردی ارشیوتو باک کردی اگرم احیانا یه فامیل ازت برسید بهش بگو بگو لی لی منم و تو لی لی نیستی و تو ادم بدی هستی که ازم می برسی و اگه خواستی می تونی یه مشت حواله دماغ شاید درازش کنی... حیف اونهمه نوشته فوق العاده نبود می دونی می تونی یه نویسنده خیلی خوب شی...اره می دونی... سبکتو دوس دارم می دونی یکجور هایی به مدل نوشتن خودم شبیهه...-البته نه این کامنت!- [گل]

...

تو چشاش نگاه کن و بگو نه دروغ نمی گم حداقل نه اینبار و نه به تو البته گفتنش سخته نه؟

reihane

نازي ي ي ي ي

عابر پیاده

دروغ نگو! 25 مرداد تولدش بود و سالروز عقدمون. بعدها 25 مرداد شد سالروز حبس مون. اون وقتها میگفت دلم میخواد بمیرم-تو باغچه خونه ات دفنم کنی که هیچ وقت ازت دور نباشم. سالها گذشت و بالاخره 25 آبان یه سالی راهشو از من جدا کرد و هنوز دو ماه نشده رفت سراغ یکی دیگه. .... دروغ هاش از تو یزرگتر بود.

رها

چقدر قشنگ لیلی...

زیبا

وای نفسم بند اومد ....عاشقت شدم لیلی

حوض نقاشي

عالي.. عالي..