قلب مرده است

می‌دانی؟ به‌شدت نیاز دارم عشق بورزم.

از کار به خانه برمی‌گشتم. یک‌متر به یک‌متر ایستاده بودند. اولین باتوم به دستها را که دیدم با خنده بهشان نگاه کردم. بعدی‌ها را لبخند زدم. جوان بودند، هم‌سن برادرم. حالا تو بگیر با پوششی متفاوت. شخصی بهشان شکلات تعارف کرد. نگرفتند. بعدی‌ها هم سن داییم بودند که دیوانه است. عادی بودند. فرق‌شان با داییم سلامت عقل و پیراهن‌های روی شلوارشان بود. رد شدم. لبخندم کش آمده بود. زیاد بودند. تظاهر به لبخند دیوانگی بود. یکی که هم سن پدر بود، کابل‌ها را در کمربندش محکم می‌کرد. قلبم ایستاد. بعدی‌ها حتا حتا بزرگ‌تر بودند. موهای سپید و حتا بعضن با صورتی مهربان. آن‌ها هم باتوم به دست داشتند. با هم حرف می‌زدند. به زبان پارسی:" نه! آن ماشین پرمصرف است. پارسال داشتم و فروختم..." به هم نگاه می کردند. معمولی بودند. هیچ نشانه‌ای نداشتند.

می‌دانی؟ مردن تنها به جسم نیست. بیشتر به جان است. آیا ما همگی مرده‌ایم؟

دیگر لبخندی نبود. گریه کردم. حقیقت وحشتناک بود. حتا پیر بودند. حتا مهربان بودند. باتوم به دست داشتند. کابل داشتند. آن‌ها می‌خواستند آن‌های دیگر را-که شبیه به خودشان بودند- بزنند. گریه کردم. فقط گریه کردم.

برای همه‌ گریه کردم. هزاربار خدایی را صدا کردم که حتا نمی‌دانم هست؟ نیست؟ دستم را گذاشتم روی قلبم. هیچ چیز واقعیت نداشت. هیچ واقعیتی این همه سهمگین نبود. مرگ بر من. مرگ بر من. مرگ بر من.

اشک‌هام خشک نشدند.

به‌شدت نیاز دارم عشق بورزم. آی گوگل یک تگ دارد. تگ ماهی. چندماهی در آب شنا می کنند. براشان با ماوس غذا می‌ریزم. می‌خورند. دلم برای آن که دیر رسیده و غذایی برایش نمانده می‌سوزد. روی سرش بارها کلیک می‌کنم. پر از غذا می‌شود. غذا می‌خورد. چشم‌هام پر از اشک می‌شوند. یک عشق دیجیتالی با تعداد بی‌شماری یک و صفر به موجودی دیجیتالی که در فضای دیجیتالی شنا می‌کند. می‌خواهم آدم‌ها را بغل کنم ولی مُرده‌ام. مردن تنها به جسم نیست. بیش‌تر به جان است. من از جان مُردم. در اشک غرق شدم. مرا از اشک‌ها بگیرید. مرا به‌خاک بسپارید. لطفن.

/ 2 نظر / 2 بازدید
نازنین

لی لی الهی من بمیرم. کاش اونجا بودم. این صحنه هایی که ما تو اینترنت می بینیم شما میبینید؟ وای خدااااااااااااا...

آرمین

نمی دونم چی بگم ولی واقعاً قبول دارم حرفتو.....[ناراحت]