میز اتو رسالت من است

صبح که داشتم مانتوی گل و گشاد مشکی ام را با غیظ و تندتند اتو می کردم، ناگهان از خودم پرسیدم که چه شد که من از زیر یوغ اعداد و ارقام و اقتصاد جهانی و پروژه ها و کوفت و زهرمار سر درآوردم؟ من که اهل هیچ کدام شان نبودم؟ اهلی هیچ کدام شان نبودم؟

بعد خدا را شکر می کنم که همین یک کار را دارم. عزیزم کار دیگری بلدی؟ پس همان  اتویت را بزن دخترم، کارخانه در انتظار توست، روز بعدی ات هم شروع شد. جاری ام آه می کشد و با حسرت به من نگاه می کند و می گوید که خوش به حالم. جاری ام اگر من آروغ هم بزنم، به من می گوید خوش به حالم. وقتی دانشگاه قبول شدم، همکلاسی ام بهم گفت خوش به حالم. بعد من فیسو بودم، مدل یک ابرو بالاتر و خیلی موفق. بعد او نقاشی قبول شد. حالا تازه توی فیض بوق دیدمش. خوشگل تر از قبل. هزارتا عکس هنری و غیرهنری از خودش گرفته بود. توی خارج بود. ماشالله. قالی کرمان. این ها مهمند؟ خیر. نقاشی هایش را شیر کرده بود. محشر بودند. این چی؟ این مهم است؟

بله.

من یک حسود علنی ام که نقاشی های دوستم را روی کامپیوترم سیو کرده ام و هی نگاه شان می کنم و آه می کشم و هی پیش خودم فکر می کنم که خوش به حالش. اتو هم می زنم.

/ 7 نظر / 2 بازدید
Helen

[لبخند] زیبا بود.

کیقباد

[دست]

کیقباد

[دست]

سمیه

من هم خیلی وقت ها شده که به دوستام مخصوصا اونهایی که می دونستم ازشون کم ندارم توی توانایی و استعداد و حالا اونا به جاهایی بهتر از من رسیدن حسودیم میشه و غبطه می خورم به حالشون و بیشتر به حال خودم افسوس می خورم

سمیه

من هم خیلی وقت ها شده که به دوستام مخصوصا اونهایی که می دونستم ازشون کم ندارم توی توانایی و استعداد و حالا اونا به جاهایی بهتر از من رسیدن حسودیم میشه و غبطه می خورم به حالشون و بیشتر به حال خودم افسوس می خورم

مامی تنها

میشه منو راهنمایی کنین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چی جوری مطالب ماههای قبلو بخونم

زیبا

عاشق طرز نوشتنت شدم