آیا کسی در این اطراف هست؟

و خنده‌ام می گیرد... چرا به‌دلت بد افتاده‌بود؟ نگران نباش. هیچ‌طوری نیست. فقط دیروز وقتی بیدار‌شدم، چشمانم خیس بودند. فکر این‌که نصف زندگیم را گذراندم و یک‌دهم کارهایی را که آرزو داشتم، انجام ندادم، داشت فلجم می‌کرد. در نوسان‌های گریه و سکوت، حتا به این فکر هم افتادم که راه‌های آسان و بی‌درد خودکشی را سرچ کنم. باور می‌کنی؟هه! دروغ نمی‌گویم، ولی باور نکن. هیچ‌وقت خبر خودکشی مرا باور نکن.

همسرم یک عروسک برایم خرید. یک لاک‌پشت خوش بغل سبز.

ساعت ٣ بعد از نیم‌شب با تلفن خاله‌ام از آن‌طرف دنیا بیدارشدم. احوال‌پرسی کرد. یک هواپیما خیر و نیکی و برکت و نظرخداوندی برایم فرستاد. گفت بروم از دم‌در خانه برش دارم. بعد داشتم فکر می کردم که با این هواپیمایی که دم در خانه پارک است، آیا دوباره خوابم می‌برد که دیدم دارم خواب می‌بینم. خواب خاطره‌ی نامه‌ای که دخترخاله برای مامان نوشته بود و ازش دستورالعمل بافتن دستگیره‌های روی دیوار آشپزخانه را خواسته‌بود. نامه‌ای که همیشه از لای کتاب "غریبه‌ها و پسرک‌بومی" بیرون می‌افتاد. نمی‌دانم الان اگر از مامان بپرسم، یادش می‌آید که آیا پاسخ آن نامه را پست کرده‌است؟ یا شاید هم دخترخاله همین‌طور چشم‌انتظار مانده است؟

امروزصبح نمی‌دانستم دیروز را خواب دیده‌ام یا بیدار بوده‌ام. همین‌طور راحت بودم. بی‌خود و بی‌جهت. وقتی اولین نفر، آبدارچی را دیدم نزدیک‌بود به جای سلام‌همیشگی با خنده برایش بای‌بای کنم. با کنترل به‌موقع خنده و حرکت دست‌هام، شدم مثل نازی‌هایی که "های‌هیتلر" می‌کنند، حالا تو لبخند را هم اضافه کن.

به طرز غیرقابل کنترلی شده بودم مثل آدمی که آرزویش سرموقعی که می‌خواسته برآورده شده است. مثل آدمی که آرزویش آن‌قدر راحت برآورده شده است که حتا فرصت نکرده است باورش کند.

حال بدی نیست. به دلت بد نیاور. شاید دیوانگی است، تو پیش خودت نگه‌دار، می‌دانی که،‌ نمی‌خواهم مردم به صورت خانوادگی در روزهای تعطیل به عیادتم بیایند و در حالی‌که تخمه می‌خورند و بچه‌های‌شان با بهت مرا نگاه می کنند، برای امتحان عقلم هی اسم‌شان را از من بپرسند.

می‌دانی؟ فقط کاش می‌شد درجه‌ی عشق و امید و شادی روزها را زیاد کرد. تو اگر بلدی، دستورالعملش را برای من هم بفرست. یادت نرود. من منتظرم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
گیس طلا

رفتن به شهرستان همیشه ارزوی من بوده منهم همیشه در تضاد بین هیجان زندگی شهری و ارامش زندگی روستایی نتوانسته ام انتخاب کنم