حرفی نیست

نمی توانستم بگویم پس آیا رییس گروه خیار است؟ فقط یک جور خنده دار احمقی به مدیرعامل مان نگاه کردم که به من می گفت چرا کار گروهی را دارم تنها تنها انجام می دهم؟ مگر قرار نبود تقسیم کار کنیم؟ نگفتم که مگر بنده باید تقسیم کار کنم؟ خود حضرت دکتر، خود حضرت رییس گروه همه ی کارها را به من سپرده است. همکاران مثل بز نگاه می کردند. جو بسیار جدی بود و من دیگر نمی توانستم تحمل کنم. پس لطفن لبخند زدم، چون حتا اَن ها هم وقتی لبخند می زنند، یک جور احمق ضایع محقر بدبختی به نظر می رسند و دیگر آدم دلش نمی آید چیزش را درشان فرو کند. فقط متحیر می ماند. لبخند من ولی همیشه نتیجه ی عکس می دهد. مردم از حالت پیاده به سواره، از مظلوم به ظالم، از فرشته کوچولوی مامانی به هیولا تبدیل می شوند و یک راست می روند روی گرده ی من می نشینند و می گویند:"هینننن". بعد یکی از دوستان بسیار صمیمی دبیرستانم را که ازش برای همسرم بسیار تعریف کرده بودم در فیض بوق یافتم. از ذوق صیحه زدم. با سرعت برایش درخواست دوستی فرستادم. ممالک خارج است. همان وقتی که ما داشتیم بین کتاب های کنکور غلت می زدیم، رفت. با یک حالت خوشبخت معتمد به نفسی عکس گرفته بود. خوب در حقیقت نمی شود ایراد گرفت. خود من هم یک عکس بسیار خوشبختی  از خودم در آن سایت مستهجن منتشر کرده ام. یک جور عاشقانه و ملیح در آغوش مهربان همسر. البته چاره ای نداشتم. چون اگر مثلن یک عکس دماغ قرمزی مفوی اخموی خیس گریه را منتشر می کردم باید یک مسوول روابط عمومی هم استخدام می کردم تا به سوالات و اظهار نگرانی دوستان و آشنایان و هرکسی که از صفحه ی ما رد می شود پاسخ دهد. آدم است دیگر، نگران می شود، نه این که کنجکاو باشد. بعد همین دوست که در ممالک خارج است برایم نوشت که "دو آی نو یو فرام سام ور؟" البته عنوان پیام هم "هو ایز ایت؟" بود. بسیار خیط گشتم. دیدم فارسی حرف نمی زند و بنابراین گفتم که "می بی آی مید ا میستیک..." و کمی هم توضیح دادم که بنده یک دوستی داشتم که در فلان مدرسه درس می خواند و نه تنها اسمش شبیه تو بود، بلکه قیافه اش هم شبیه تو بود و لابد ببخشید دیگر. آدم است، اشتباه می گیرد. چه می داند. دیگر ننوشتم که برادر خواهرهایش هم شبیه برادر خواهرهای تو بودند. آقای منسوب به طالبان که تا نافش ریش دارد و همکلاسی کلاس نقاشی مان است، آمد مرا در مورد نقاشی کردنم نصیحت کرد. بعد قلم مو را از دستم گرفت و وسط  بومم با رنگ هایی اشباع ریدمان فرمود. گفت مدرنیسم این طور است. من هم فکر کردم موتوشکرم، تمام کارهای قبلی ام با رنگ های اشباع بوده و الان می خواستم این بوم را با طیف های خاکستری پر کنم. لبخند زدم و قلم مو را تقریبن به زور ازش گرفتم و کم مانده بود همان طور با قلم مو بزنم توی ریشش تا رنگش اشباع شود و مدرنیسم را با پوست و مو و گوشت حس کند. چُس. تعادل روحی ندارم. خودم یک جور فکر می کنم، یک نفر از جای دیگر یک جور بدن مرا هدایت می کند که به افکار من مربوط نیست. کـ.انم را بهش کردم و عصبانی عصبانی بوم را پر از رنگ کردم و رنگ های اشباع را پوشاندم. بعد همان طور که عصبانی بودم و مانند یک نقاش ساعی ساختمان داشتم تندتند رنگ می کردم و زیر لب فحش می دادم، بچه ها دورم جمع شدند و تنوع رنگی ام را تشویق کردند. استاد هم برای اولین بار بهم گفت براوو و شستش را بهم نشان داد. نشان دادن شست در بعضی جاها همان نشان دادن انگشت وسط در بعضی جاهای دیگر است، که البته این آن معنا را نمی داد. فکر کردم که اگر رغبت می کردم شاید می رفتم آقای طالبان را به خاطر بانی خیر بودن ماچ می کردم. حیف که حوصله نداشتم بعدش تا یک ساعت از روی زبانم مو جمع کنم.

/ 6 نظر / 2 بازدید
عليرضا صمدي

ريش بلند و يك كلاه مسخره و موهايي كه مثل اسب بسته شده اند. خطوط كج و معوج بر روي بوم و صداهاي ناهنجاري كه از يك ساز در مي آورند ، استفاده از كلمات قلمبه سلمبه و ... همه و همه مي شود مدرنيته! و اگر هم ايراد بگيري مي گويند از هنر سر در نمي آورد ، مكاتب هنري !!! را نمي شناسد، ذوق ندارد ، با مدرنيته كنار نيامده و در سنت گير كرده است. نمي دان چه چيزي درست است

عليرضا صمدي

منظورم ادعاهايي است كه با ميزان هنر فرد هيچ ارتباطي ندارد و گرنه نفس مدرنيته بد نيست مگر حاصل مدرنيته در شعر را مي شود نديده گرفت . شاملو و فروغ و ... و از متاخرينشان مثل رضا براهني مگر مي شود گذشت. اينها مدرنيته را به بهترين شكل در شعرشان نشان دادند خيلي ها هم با همين اداها ادعاي سنت گرايي مي كنند

س

سلام لی لی.جرا اینقدر دلم برات تنگ میشه،نمیدونم..اما روزی چند بار به اینجا سرک میکشم،ببینم چیزی نوشتی یا نه.. خیلی خوبه که یه همچین جایی هست که بیای توش بنویسی با همه حرص و نازک دلیت... دلم میخواد اون لی لی کوچک رو یه روز ببینم،باید بینظیر بوده باشه،از اون بچه هایی که هر چقدر دوستشون داری،کمه...شاید این همه ابراز محبت به نظرت بیمورد بیاد...مهم نیست...ما همدیگرو نمیشنااسیم،اما من میدونم وقتی بچه بودی،تو مشتت یه چیزی قایم کرده بودی که به یه نفر نشون بدی...پیداش کردی،مهم نیست...شاید هم اینا خودمم!!! نوشته هات رو دوست دارم...

کیقباد

تصور اینکه یکی نشسته و بعد از یک ماج دارد هی از روی لب و دهان و ایضا" از روی زبانش مو های یارو را جمع میکند ، تصوری بس دهشتناک است !

فورتونا

لبخند زدم موقع خوندنش. اتفاقي كه معمولا اينجا نميفته. مرسي.