ای برادر تو همه ان- دیشه‌ای

امروز روز بزرگی در تقویم شعور و سایر متعلقات عقلی من بود: ناگهان به درک‌ تازه‌ای از قوانین هستی رسیدم. دریافتم که اگر بخواهم با این همه ادعا از این کار-که این همه اعصاب من را خط‌خطی می‌کند- استعفا بدهم، به قدرت‌خدا حتا بلدنیستم که بروم در بیابانی، جهنمی، قبری گوزی بزنم که خرج نان و قاتق خودم را دربیاورم.

/ 0 نظر / 2 بازدید