دوره دوره‌ی جاهلیت

راستش، فکر می‌کردم وقتم محدود خواهد‌شد و بیماری "جمع‌آوری اطلاعات و عکس‌ مرتبط با بچه"ام خوب خواهدشد. خود این بیماری چندان غیرقابل‌تحمل نبود، ولی مقابله با عوارضش سخت بود. خواندن/ خوردن اطلاعات مربوط به بارداری و بچه‌داری، یک‌جور می‌خوارگی بود و نعشه‌شدن... که سردردهای ناامیدکننده‌ی روز بعدش امان می‌برید. با شوق و ذوق عکس‌ها و اطلاعات را سیو می‌کردم، ولی هیچ‌گاه زمان استفاده از آن‌ها نمی‌رسید. به نظر می‌آمد که من هیچ ارتباطی با دنیا ندارم: من به‌شدت عاشق بودم، اما دنیا بر روال مزخرف و خسته‌کننده‌ی خود بود و اتفاقات روزمره‌ی خودش را با جدیت پیش می‌برد. کم‌کم چنان آشفته شدم که پریودشدن در سر موعد همیشگی خود،‌تنها اتفاق منظم زندگیم بود.

می‌دانی؟ گمان نکنم هیچ آدمی مفهموم دردناک این جملات را درک‌کند.

وقتی کارم زیاد شد، استقبال کردم. فکرکردم که فکرم آزاد/مشغول خواهدشد و مدتی به این مسایل فکر نخواهم‌کرد. باانگیزه‌ی یک بیمارسرطانی در حال شفا، کارم را شروع کردم. روز و شب می‌دویدم. مسوولیت جدید؟ بدهیدش به من. من بالبخند و مشتاق هستم. این‌کار را می‌خواهید؟ چطور است علاوه بر این،‌ آن‌یکی کار را هم ببینید؟ روند تحویل این‌کار یک هفته‌ای است؟ای بابا! من دوروزه تحویل می‌دهم. وقت؟ شب برای همین است. که پای لپ‌تاپ بنشینی و کار کنی و بعد که سرت را بلند می‌کنی ساعت ۵ صبح باشد.

حیف... شب وقت عشق‌بازی ما بود.

کار مسایل‌جدیدی با خود آورد. شب‌ها از خستگی گریه‌می‌کردم. از روزم هیچ باقی نمی‌ماند. ناامید و افسرده بودم، عصبی هم شدم. حجم‌کار با توانم قابل‌مقایسه نبود. شکنجه‌ی دایمی هم این بود که یک‌نفر همیشه در درونم گریه می‌کرد که این کار را دوست ندارد.

من اشتباه کردم.

شکستن ساختاری که در یک سال شکلش دادم، بسیار سخت است. اما چاره‌ای ندارم. زندگیم داغان شده‌است. من بارها خودم را از دست داده‌ام، بعد هی ذره‌ذره خودم را روی هم گذاشته‌ام و ساخته‌ام. برای همین، می‌ترسم که بازهم خودم را از دست بدهم و بعد از مردن، فقط دراز بکشم و فکر کنم که نمی‌توانم دوباره زندگی کنم. فکر کنم که نمی‌خواهم... خسته‌ام.

بنابراین، برنامه‌ام همین است که هی درپاسخ سوال‌هایت می‌گویم. این‌که اول از همه می‌خواهم خودم را دریابم.

/ 0 نظر / 2 بازدید