کارمندزاده ای که شغل دیگری را انتخاب کند مرتد محسوب می شود.

آن وقت ها برادرم گفته بود:"من کارمند باشم؟ من حرف بخورم؟ من صبح زود بیدار شوم، بدوم کارت تردد بزنم که ورودم دیر ثبت نشود؟ همین الان یکی می آید تو مغازه ام و جانماز آب می کشد، از مغازه بیرونش می کنم، من چشم ام به آیین نامه ی اداره باشد؟"

مادرآقای چ گفت:"خداییش ما آدم های باتحملی هستیم. هرکسی نمی تواند مثل ما هر آدمی را تحمل کند. محیط اداری آدم های خاص می خواهد." کنار میز آشپزخانه نشسته بود و داشت سیب دماوند را چهار قاچ می کرد که بعدش به من تعارف کند. دست هاش پیر بودند دیگر. داشتم سینک را با سفیدکننده می سابیدم و فکر می کردم به به، روحم شاد می شود وقتی سینک ظرفشویی برق می زند. گفتم:"بله. واقعن. باید صبرمان زیاد باشد." و نمی دانستم این که صبرمان زیاد است خوب است یا مضحک است. مادر آقای چ گفت:"والله به خدا. با بقیه ی معلم های باسابقه باید مثل بز می ایستادیم تا خانم مدیر تازه کار سر صف زرت و زورت کند. بعد کافی بود لبخند بزنی. می کشیدت به اداره که این به شعار دادن ما خندید. جرات داشتیم آرایش کنیم؟ الان برو همین خاک بر سر را نگاه کن که بعد از بازنشستگی اش این طوری می گردد" و انگشتش را روی خط یک یقه ی فرضی بسیار باز کشید. فکر کردم احتمالن اگر خانم مدیر عطسه کند، مـ.مه هایش از آن یقه ی باز بیرون می افتند. گفتم:"بمیرند همه شان با هم. اه." و روی اسکاچ مایع ظرفشویی ریختم. مادر آقای چ دانه های سیب را درآورد. فکر کردم کاش هرروز جمعه بود و می شد حالم خوب باشد. می شد خسته نباشم همیشه. چشم ام افتاد به یاکریم های مقیم پنجره مان. یکهو با ذوق گفتم:"صبح صدای طوطی ها را شنیدید؟ یک دسته طوطی بودند. از بالای خانه رد شدند. سه بار." و ناخواسته یک هیه قنبرکی کشیدم. پشت بندش دوتا سرفه کردم که کم تر ضایع کرده باشم. گفت:"جدی؟ نشنیدم. بیدار بودم ها، ولی نشنیدم." گفتم:"آره. طوطی. زیاد هم بودند. هی رد می شدند و می رفتند و می آمدند." و حواسم بود صدای طوطی هایی را که از بالای خانه مان می گذشتند، تقلید نکنم. مادر آقای چ گفت:"شاید می روند به این امامزاده ای که پیش خانه تان است." امام زاده یک قبرستان بزرگ با درخت های بلند و زیبای طوطی نشین بود، که مرا بدون چادر به داخلش راه نداده بودند. گفتم:"نه. امامزاده آن طرف است." و یک طرفی را نشان دادم که اشتباه بود. گفت:"ها. خوب. بیا بخور." دستکش هام را درآوردم و رفتم روی صندلی نشستم. یک قاچ سیب به دهانم گذاشتم. گفتم:"این همکارم نمی داند من می دانم. گویا به مدیرعامل گفته که من باهاش دعوا کرده ام. من با او دعوا کنم؟ جرات دارم؟ روحم هم خبر نداشته. فکر کنین! گریه هم می کرده. یعنی چه آخر؟ " گفت:"خاک بر سرش. ذلیل بشود الاهی." و یک قاچ سیب به دهانش گذاشت. داشتم ناخن هام را می جویدم. گفت:"ناخن نخور لی لی جان. سیب بخور. چاق نمی کند که." و خندید و پیش دستی را هل داد به طرف من:"میوه ای نیستی ها."پشت دست اش لکه های قهوه ای رنگ داشت.

جمعه تمام شد.

صبح شنبه زندگی همان بود که بود. هنوز بلد نیستم مقنعه را چطور به سرم بگذارم که مثل ننه بزرگ های توبه کرده نباشم. مقنعه به سر، کارت زدم. همان همکارم آمد و گفت وای که چقدر دلش برای من تنگ شده بوده. گفت اصلن بگذارم ببوسدم، این قدر که دوستم دارد. من هم گذاشتم.

بله خوب، صبورم.

 

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
ایمان

انصافا تقلید صدای طوطی مشکله...!

ایمان

انصافا تقلید صدای طوطی مشکله...!

فریدا

یکی لینک داده بود به این پست... شروع کردم خوندن... حوتسم به قالب و اینها نبود... وسطش گفتم وا ! این که لی لی خودمونه... چقدر آروم می بری آدم رو تو لایه هایی از زندگی که هرکس به راحتی ازشون نمی نویسه..... کیف می کنم....