باغ وحش

 

بعد از یک عصبانیت عجیب صبحگاهی دوباره خوابیدم. خواب دیدم که برادر مرد مهمان ماست. من دارم برایش داستان یک زن هندی را می گویم. زن هندی از دوستان من است.  بهش گفتم که زن هندی زیباست. برادر مرد از من پرسید:"یعنی سفیده؟" عصبانی شدم. گفتم:"سفید؟ سفید یعنی زیبا؟ نه سیاهه. شما هرچه بیشتر به سمت جنوب بری، به خاطر آفتاب درصد سبزه ها بیشتر می شن. چه برسه به هند که یه قسمتاییش هم استواییه." برادر مرد با تمسخر به من نگاه کرد. وقتی مرد مرا بیدار کرد، یادم افتاد که هربار که آن ها هر بدقیافه ای را به خاطر رنگ روشن پوست و چشمانش به من نشان داده اند و با تاکید گفته اند که از نظر آن ها او زیباست، خندیده ام. اما انگار اصل قضیه خنده نبوده، عصبانیت بوده و من نمی دانستم. انگار خودم هم ته قلبم حرفشان را قبول داشتم و برای خودم توی حرف های شان دنبال تایید می گشتم.

غلت زدم. چند شب قبلش با همسرم اتفاقی تیزر کنسرت کریس دی برگ را نگاه می کردیم. لیدی این رد می خواند. یک زن چاق و خجالتی سرخ پوش را از میان جمعیت بیرون کشید. بغلش کرد. قلبم گرفته بود. به همسرم گفتم انگار زن های زشت برای آن که معشوق باشند و برای آن که بتوانند عشق شان به راحتی ابراز کنند،  شانس کمی دارند. عصبانی بودم، باز هم نمی دانستم.

توی خوابم از کنار برادرشوهرم و تمسخرش بلند شدم. عصبانی بودم. خشم من از چشمانم سرریز کرده است، تا پاهام. راه افتادم. دست هام را به زور توی جیب شلوارم فرو کرده بودم و سرم پایین بود. به خاطر چه پشت نقاب هرزه گوی خوش خنده ام این همه افسرده ام لی لی؟ به این خاطر که واقعیت بد محکم خورده است توی صورتم. کجا بودم که می شد توی خیابان بی روسری باشم و بهم نگویند جـ.نده؟ آخر خیابان باغی بود با درگاه به هم ریخته و نیمه ویران. باغ سبزبود. پر از اسب. اسب های لاغر عربی و ترکمن. اسب های کوچک و تپل پونی. اسب های طلایی، سفید، قهوه ای، سیاه. خوب، آرام، زیبا. یاد مادربزرگم افتادم که اسب سوار خوبی بود و عاشق کره اسب بود. آن طرف تر دو کرگدن سیاه ایستاده بودند. شنیده بودم کرگدن ها هنگام حمله سرعت غیرقابل پیش بینی ای دارند. یکی شان سلانه سلانه به طرفم آمد. به حد مرگ ترسیدم. خشکم زده بود. کاری نداشت، آمده بود مرا نگاه کند. آن یکی هم که دیده بود من می ترسم، اصلن پیش نیامده بود. کرگدن این همه فهمیده، این همه رعایت کن، این همه همراه؟

دوان دوان رفتم و دست مرد را گرفتم و کشان کشان آوردمش، توی راه با هیجان برایش گفتم یک باغ پیدا کرده ام که اسب دارد. ولی باغ دیگر باغ نبود، راهروهایی بود که سیمان شده بودند. روی زمین گربه های کثیف و ولگرد خوابیده بودند، کرخ. بعضی کچل بودند، بعضی چشم های شان کور بود. روی شان مگس می نشست. سگ هایی پر از ساس و کنه گوشه و کنار چمباتمه زده بودند و از ما می ترسیدند. هی می گفتم:"این جا اسب داشت. من خودم دیدم. اسب داشت. یه عالمه اسب... حتا دو کرگدن هم داشت. کو الان؟"

مرد گفت:" بیا صبحونه بخور، چای ریختم برات. سرد می شه. پاشو." و مرا بوسید. صورتش صاف و خوشبو بود.

 

 

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
نرگس

و من همچنان دوستت دارم لي لي جان. مراقب خودت باش عزيزم

باغ تماشا

سال نو مبار زود زود بنویس .همیشه منتظر نوشته هات هستم .اینقدر حالت رو حس میکنم که نگو

مريم

الان خيلي از زنهاي زيبا هم معشوقه ي كسي نيستند !

آیدا

سلام لی لی جون یه سری به این لینک بزن,خوشت میاد http://www.casi.ir/sn/news/pt/full/id/46