مورچگان

وقتی دراز می کشم لی لی، چقدر حرف ها و درد دل ها دارم. داستان هام توی من وول می خورند. داستان هام گاهی موجودات تک سلولی اند. گاهی کرم هستند. حشره هستند. مار هستند. پیچ می خورند. کلمه می شوند. کلمه به کلمه گیر می کند. چشمانم خیس می شود. کلمه ها از گوشم می ریزند روی بالش. بالش حرف هام را نمی فهمد. بهش حق می دهم. این همه کلمه پشت سر هم، نه فعلی، نه فاعلی، نه دستور زبانی. نه صفتی که چیزی را وصف کند. نه مضاف مضاف الیهی که دست هم را گرفته باشند. همه ی داستان هام مجردند. همه ی داستان هام تنهایند. همه حرف دارند. همه دعوایی، همه اهل تذکر، تمرد و سرکشی. برخلاف خودم لی لی.

لی لی... برایت گفته بودم یکی از اولین خواب هایی که به یاد دارم خواب مورچگان است؟ من که 3 ساله بودم خواب دیدم مورچه ها وارد اتاقم شدند. مورچه ها قشر سیاهی بودند که مثل مواد مذاب روی همه چیز را می پوشاندند. عمه ی کوچک وسط اتاق روی زمین نشسته بود و می خندید. همان طور که می خندید مورچه ها او را پوشاندند. من به گوشه ی اتاق پناه برده بودم.

کسی باور نمی کند که مورچه ها، داستان ها، درد دل ها، من را فتح کرده اند. از بس که من نشسته ام کف اتاق و می خندم.

/ 3 نظر / 2 بازدید
کتایون

لی لی چه گارسیا مارکزی خواب دیده بودی...

mitra

my stories are also like yours, thenks for writting them, I'm dumb, :(

هاشم

من میگم برو خودتو نشون یه دکتر ادبی بده شاید یه ... شدی! جدی جدی خیلی خوب می نویسی........