گنجه و آینه

قیمت‌ها در کشور دوست و برادر رفته‌اند به آسمان. برای فروشنده‌هامان بلندبلند گزارش را می‌خوانم و چون مطمئن نیستم کسی لهجه‌ی فول‌بریتیش بسیار زیبا و پیور من را بفهمد، خودم هم‌زمان ترجمه هم می‌کنم. وسط‌هاش احساس می‌کنم گزارش‌خواندن من به تخـ.م‌شان است و هرکسی دارد جایی‌اش را می‌خاراند. وسط ترجمه‌کردنم با لحن مزخرفی می‌گویم بله همین‌ها. نمی‌فهمند که وسط جمله حرفم را قطع کرده‌ام و می‌گویند مرسی. حیف که هنوز روشن نشده‌ام، وگرنه خنده‌ام می‌گرفت. آبدارچی چای می‌گذارد. معده‌ام دیگر دارد چای‌های داغونش را جواب می‌کند. بهش بالبخند گفته بودم که کم‌تر این قوری‌اش را آب بکشد و به جای چای به ما قالب کند. آبدارچی گنده‌بک قیافه‌ی خنده‌داری به خودش گرفته‌بود و به من گفته‌بود که برای این است که خوب بهش احترام نمی‌گذارم. حرفش که تمام شد و چای را گذاشت، بلند شدم برایش تعظیم ژاپنی کردم. کم نمی‌آورد که یک‌وقت. دامن خیالی‌اش را در هوا گرفت و با آن هیکل زانوهایش را خم کرد و عشوه‌ی دخترانه‌ای آمد. من می‌بایست به جای لبخند خیلی می‌خندیدم. فقط لبخند زدم. مامان به من می‌گفت برج زهرمار. می‌گفت تو لنگه‌ی باباتی. حالا بابا چی بود؟ عصاره‌ی خالص اخم. حرف‌زدنش دعوا بود. بابا به من گفت چرا گلدان‌ها را آب نداده‌ام؟ مامان بهش گفت خودش گلدان‌ها را آب بدهد، کار از دستش نمی‌چکد توی خانه؟ یک پاسیو داشتیم مثل جنگل آمازون. از بالا و پایینش گیاه ریخته بود و نور میان برگ‌هاش می‌بارید و عشق بود. پاسیومان وسطش حوض کوچولویی داشت که آبی بود. توی حوض ماهی‌ قرمز داشت. حوض فواره داشت. بابا سطل‌آشغال بزرگ را آورد. قیچی آورد. ما بچه‌ها نگاه می‌کردیم. مامان توی آشپزخانه بود. بابا با خونسردی تمام گل‌ها را قیچی کرد و توی سطل آشغال ریخت. پاسیو کچل شد. مامان از آشپزخانه بیرون آمد. ایستاد و نگاه کرد. باورش نمی‌شد. جیغ کشید. به طرف پاسیو دوید. ما بچه‌ها نگاه می‌کردیم. مامان قیچی را از دست بابا کشید. بابا قیچی را نمی‌داد. به هم فحش دادند. مامان بابا را زد. بابا مامان را هل داد. ما بچه‌ها نگاه می‌کردیم. مامان خودش را زد. گریه کرد. رفت توی اتاق تا بعدازظهر بلندبلند گریه کرد. همیشه دوست داشتم بتوانم بلند گریه کنم، بلد نبودم، یاد نگرفتم. یواش گریه می‌کنم، فین‌فین می‌کنم. کسی نمی‌فهمد. بعدازظهر داشتم گوشه‌ی گاراژ برای خودم بازی می‌کردم. مامان با چشم‌های پف‌کرده آمد و به من گفت که هرچه می‌کشد به خاطر من است. این‌که امروز دعوای‌شان شد به خاطر من است. و رفت. جمعه بود.

خنده آن وسط مسط‌ها گیر می‌کند به همین‌ها. رو نمی‌آید، نمی‌رسد.

/ 5 نظر / 2 بازدید
دورگه

سطر آخر[ماچ] عشق باشی همیشه.

...

یه داستان کوتاه نوشتم که یع کم از تورو گذاشتم توش درواقع خیلی کم از تو رو گذاشتم توش... گفتم گه بدونی راضی باش[قهقهه]

زیبا

انگار منو مینویسی...دعوای ژدز و مادر به خاطر من چقدر آشناست

کیقباد

تقدیم به همه ی لی لی های دعوا دیده : کاش میشد آدمی تکه ای از خویش را بکند و بکند جفت خویش آدمی اگر زن است یا که مرد ، کاش میتوانست تکه ای از خودش را بکند و بکند مرد خویش ، زن خویش کاش آدمی را هیچ جفتی نبود اگر که جفتی نیست بشود وصله ی تن خویش آدمی را اگر که زن است یا مرد ، کاش جفتی نبود، تا نتواند ، نکند چند تای دگر را ، اسیر و منتر خویش !