یه روز خوب میاد، که ما همو نکشیم.

 

صبح این‌طور شروع شده بود که من و مرد داشتیم می‌خندیدیم و به سر کار می‌رفتیم. سر کوچه‌مان یک زن تنها را دیدیم. زن وسط چهارراه روی زمین نشسته بود. به طرفش دویدم. تا من برسم روی زمین دراز کشید و به آسمان نگاه کرد. فکر کردم شاید قلبش گرفته، یا سکته کرده. دستم را زیر سرش گذاشتم و کمی بلندش کردم. فکر کردم هان؟ آیا باید سرش بالاتر از سطح بدنش باشد؟ نمیرد یک وقت؟ من گیج، آسمان توی چشم زن، مردها به تبعیت از سریال‌های تلویزیون با یک متر فاصله بالای‌سرمان. مرد رفته بود برای زن آب بخرد. یک پیرمرد گفت:"کیف‌ش رو زدند. دوتا موتوری بودن." کیف‌ش را نشان دادم و گفتم:"ایناها کیف‌ش." زن زمزمه کرد:"لپ‌تاپم. لپ‌تاپم..." و یک‌دفعه بلند شد و نشست. جیغ زد:"لپ‌تاپم رو بردن. لپ‌تاپم... زحمتای یه ساله‌م..." و نفس عمیق کشیدم که سکته نبود. دزدی هم که البته امری بدیهی است. خوب شد فقط لپ‌تاپ را از دستش کشیدند و رفتند و روی زمین نکشیدندش. خوب شد بهش چاقو نزدند. دنیا همین‌قدر شانسی است که به‌نظر می‌رسد. زن آمد توی بغلم، دستپاچه شدم. توی بغلم گریه کرد. مشاور گفت:"تو به خاطر وسواس‌ت آدم تاچ و ماچ نیستی، نه؟" زن آب نخورد. گفت که بچه‌اش را گذاشته است مهدکودک. نگذاشت جایی برسانیم‌اش. گریه‌کنان رفت. پیرزن با چادرگل‌گلی و  گردن‌بند طلا و دوتا نان‌بربری در دست از من پرسید چه شده. برایش گفتم. پرسید:"چی‌چی؟ چی‌چی رو بردن؟" گفتم:"همون کامپیوتر. کامپیوترش رو بردن. تموم درساش روی کامپیوترش بوده..." و پیرزن زد تو لپ‌اش. هی غصه خورد و هی گفت خدا ذلیل شان کند. نان تعارف کرد. گفت به سرکارم بروم دیر شده. و هی نچ‌نچ کرد. رفت.

شب‌ش این‌طور تمام شد که انباری را بیرون ریخته بودم و فکر می‌کردم که چمدان بچه‌ام از لباس و وسایل پر شده است و هی لباس‌ها را باز می‌کردم و نگاه می‌کردم که چه کوچک‌اند و هی دست می‌کشیدم به جوراب‌ها و به زیرپوش‌های دکمه‌دار و نفسم را باید حواسم می‌بود که قطع نشود. عباس‌معروفی توی تلویزیون بغض داشت. نوش‌آذر گفت:"ببخشیدا... اینو من نمی‌گم، همه می‌گن، سمفونی مردگان متاثر از خشم و هیاهوی فاکنره" و همان‌طوری چشمش را دزدید که همکارم وقتی که دارد زیرآب دیگران را می‌زند، که فامیل وقتی دارند متقابلن به هم متلک می‌اندازند، که آن آقا وقتی که توی صف جلویم ایستاد و سعی کرد به من نگاه نکند. ما کوچک ایم. آیدین دارد توی زیرزمین نجاری می‌کند. اورهان خودش را در شورآبی دار زده است. سورمه مرد. رویش ملافه کشیدند. آیدا می‌دود، می‌سوزد، کسی بهش عشق نورزیده است.

برای همین‌هاست بچه‌ام. برای همین‌هاست که آدم‌ها می‌خواهند زنده بمانند. برای این که فکر می‌کنند شاید یک‌روز از خواب بیدار شوند و کسی بزند روی شانه‌شان و بهشان بگوید:"می‌دونی؟ روز خوب اومده..."

می‌دانی؟


/ 5 نظر / 2 بازدید
نیک اندیشان

سلام نوشته هاتو خوندم خوشحال میشم به جمع نیک اندیشان هم سری بزنی متشکرم

نرگس

خیلی به من نزدیکی لی لی جونم. خیلی دوستت دارم. منم مثل تو ام.

افشین

آره یه روز خوب میاد

گیشار

khodaaaaaaaaaaaa bod. yani khodaa bud vaghan. merC

فریدا

چه هوس آیدین و اورهان انداختی به دلم ...