دیشب ماه کامل بود.

مامان می گفت وقتی که انقلاب شده بود، هیچ پیاده ای منتظر ماشین نمی ماند:"بیا بالا برادر. شمارا هم می رسانم." مردم مهربان بودند... و مامان وقت یادآوری این خاطرات لبخند می زد.

این ها برای من فقط یک بخشی از یک سروده ی باستانی از سرزمینی رویایی بود. بی هیچ تصویری.

مردمی که من می دیدم مردمی ترسناک بودند. می توانستند به خاطر آن که به وقت عبور از خیابان روبروی ماشین شان بودم به من فحش بدهند. می توانستند دروغ بگویند و ریاکار و متملق باشند و هم زمان هم لبخند بزنند. می توانستند به من نارو بزنند و آبرویم را ببرند. می توانستند بابا را کتک بزنند، به مامان سنگ پرتاب کنند، گلویم را فشار دهند، مرا تکه تکه کنند، به من تجاوز کنند.

از شلوغی می ترسم. دیروز لی لی ترسیده، دست همسرم را گرفته بود و می کشید. می خواست برود توی خانه، زیر پتو گوله شود و دستش را بگذارد روی گوش هاش و منتظر باشد که درگیری شود و هی بگوید:"یا خدا... یا خدا..." لفظ مضحکی که منشا آن مشخص نیست. ولی دیروز، در همان شلوغی وحشتناک، من، لی لی، با چشمان خودم دیدم که مردم به هم لبخند می زنند. باور می کنی؟ همین ایرانی هایی که وقتی چشمت بهشان می افتد رو برمی گردانند! اشتباه نمی دیدم، به من لبخند می زدند. چندتای اول را که دیدم، من هم عادت کردم در پاسخ لبخند بزنم. مردم می رقصیدند. جوان ها زیبا بودند. وقتی به مخالفان خود می رسیدند همدیگر را زیر مشت و لگد نمی گرفتند.... برای هم شعار می دادند، آن هم شعارهایی با بن مایه های طنز. عادت کردم به شلوغی بخندم. عادت کردم که بایستم و نگاه کنم. عادت کردم که از شلوغی فرار نکنم. عادت کردم ماه کامل را بر فراز شهر ببینم و یادم نرود.

راستش را بخواهی، برایم مهم نیست آن ها هرکدام طرفدار چه کسی هستند. برایم این مهم است که بتوانم عادت کنم که بخندم، برای دیگران دست تکان بدهم، در خیابان موی دخترانه و رقص و آواز و زیبایی ببینم و تعجب نکنم. برایم این مهم است که عادت کنم که وقتی به من خوش می گذرد، دلم هرلحظه گواهی بد ندهد و منتظر اتفاق وحشتناکی نباشم.

...

و این که بتوانم مردمم را دوست داشته باشم.

/ 4 نظر / 2 بازدید
تبسم

سلام. وبلاگتون رو از وبلاگ ترانه پيدا كردم. قشنگ مي‌نويسيد. موفق باشيد[لبخند]

نازنین

شماها خوبید؟ چه خبره اونجا؟

مریم

انگار دلت حق داشته گواهی بد بدهد. حالا که بعد از 6-7 ماه این نوشته ات را می خوانم، چقدر به نظرم دور و عجیبند آن روزها . . .