وقتی ما بمیریم کی به بچه‌ تلفن بزند که دل‌اش نترکد؟ بچه نباید تنها باشد. 

/ 4 نظر / 86 بازدید
باغ فردا

سلام ليلي نگهبان نباش يحي پيدا ويسود زنگ نزند

گیلدا

مامانم دو روز قبلش گفته بود که من دارم می میرمااا...منم گفته بودم بهش نه مامان جان..نمی میری..هیچی نگفت..یه جوری نگاهم کرد فقط..نمی دونم حتی معنی نگاهش چی بود..انگار دوست داشت حرفم رو باور کنه..نمی دونم اینکه آدم بدونه داره می میره چه حسیه..نمی دونم مامانم چه احساسی داشت لی لی..

تمج

هی هیهات که همین بچه هر روز مرگ من رو عقب می ندازه . دو هفته صبر می کنم تا نوبت دندون بزشکی اش بشه و تا این دو هفته سر بیاد هر روز با خودم میگم اگه بمیرم کی یادش میاد که وقت دکتر داره و کی اهمیت میده این سر وامونده دنیا با چه بغض و عذاب و رنجی از دولت مکرم نامه گرفتم که ما وضع مالی درامی داریم در این غربنکده و لطف کنید هزینه درمان رو ببردازید .بعد از اون هی از این دست بهانه ها بیش میاد و میاد و میاد بدون این که واقعا بخوام بهانه تراشی کنم . دل رو کامل کندم اما دستم از قبر بیرون می مونه برای خاطر بجه