همه چیز از یاد آدم می ره*

گفتند داریم تحریم می شویم. بیشتر. کاری از دست ما برمی آید؟ نه. احتمالن کارمان را از دست می دهیم. یا درآمدمان را. خانم با موهای طلایی، صورت طلایی و لبخند طلایی از توی تلویزیون به ما گفت که یک سفارت خانه ی مجازی برای مان درست می کند. داشتیم الکی الکی خوشبخت می شدیم. دلم می خواست گریه کنم، گریه کردم. آقای دیشداشه پوش بالابلندی ایستاده بود و به ما نگاه می کرد و از بین مان جدا می کرد. لابد مشکوک ها را. به من گفت:"آی تست. دت ساید." به همکار کچل بودار دندانی ام هم گفت. خیلی از ریخت هم خوش مان می آمد، با هم بر خورده بودیم. رفتیم ایستادیم. صف درازی بودیم که قاتل درون مان را کشف کرده بودند. غر زدیم. کمی صف جلوتر رفت. حوصله مان سر رفت و ناگهان متوجه شدیم که دیگر غر نمی زنیم. چه اهمیتی دارد؟ به پر و پاچه ی هم زل زدیم. آقای همکار کچل بودار قبل از من رفت. بعد نوبت من شد. آقای دیشداشه پوش دیگری گفت که صورتم  را آن جا بگذارم که قبلن آقای بودار گذاشته است. هی داد زد و هی عربی گفت و هی با انگشت به دستگاه اشاره کرد. خواستم بگویم الان روی دستگاه آی تست شان بالا می آورم، اما نمی دانستم به انگلیسی یا عربی چه می شود. هیچی نگفتم. می ترسیدم ببرند سوال جواب کنند، و خوب، هیچ وقت جواب هایم هیچ آدمی را راضی نمی کند. صورتم را به دستگاه چسباندم. عرق بودار آقای کچل به صورتم مالیده شد. آقای دیشداشه پوش با نور توی چشم هام نگاه کرد. توی چشم هام هیچی نبود. آقای دیشداشه پوش شماره دو گفت:" گو". گو یعنی برو. به صورتم نگاه نکرد. تخمش بود که این چشم ها متعلق به آدم است یا گاو یا کروکودیل. چه اهمیتی دارد؟ رفتم. تا به هتل برسم، صورتم را هی با دستمال مالیدم که یا تمیز بشود، یا پوستش کنده بشود راحت شوم. عرق آقای بودار بیشتر به خورد صورتم رفت. آقای بودار جلوی تاکسی نشسته بود و بوی زیربغلش توی دهنم بود. هوا شرجی بود. تند بود. تلخ بود. هفته های پیش اش، آمده بودند اندازه مان زده بودند و برای مان مانتوی کمرباریک اپل دار کلثوم ننه ای دوخته بودند که مثل دلقک های سیرک متحدالشکل شویم. من فکر کردم ول مان کن، حوصله ی بحث ندارم، چه اهمیتی دارد؟ کی به ما نگاه می کند؟ دلقک سیرک متحدالشکل شدیم. خانم همکار از خوشحالی روی زمین غلت می زد، مدل مانتو را پسندیده بود. اصرار داشت که حالا که این قدر خوشگل شده ایم، روی مقنعه مان هم حریر با رنگ متضاد داشته باشد و از این سو به آن سو برود. من در مواقع عصبانیت هیچی نمی گویم، اما اگر حواسم پرت شود یک دفعه ممکن است ببینم این کرده ام به مردم. این کردم بهش -ناغافل- و چقدر هم شرمنده شدم، اما کاری از دستم برنمی آمد. ولی عصبانیت من یک مزیت داشت: طرح سیندرلایی مقنعه تصویب نشد. هیچ وقت فکر نمی کردم یک روزی باشد که از پوشیدن مقنعه ی ساده خوشحال شوم، اما دنیا خیلی مضحک است، به گردن تان آویزان می شود و قاه قاه بهتان می خندد و تفش روی صورت تان می پرد، در حالی که توی صف ایستاده اید منتظر، تا از پشت سر بهتان شلیک کنند و توی خون خودتان غرق شوید. فکر کردم نه. نقاش  که نشدم. نویسنده هم که نیستم. همان کارمندم، هرجوری که شما بفرمایید. دنیا راه خودش را می رود، من هم به دنبالش. آن که فکر می کردم قرار است من حرف موثری بزنم و کار موثری بکنم، همه خواب بود، بیدارم الان. و ای بابا، چه اهمیتی دارد؟

 

×: از حسین پناهی، البته.

/ 2 نظر / 2 بازدید
ریحانه

لیلی من این گزینه میپسندم رو زدم بعد حس کردم تو داری بهم قاه‌قاه میخندی. خیلی احساس مسخره بودن کردم با این کارم. چون نمیدونم که برای متنت چی باید بگم.