قصه ی آدم های کم و بیش خسته ی کم و بیش خوشبخت

خانم بعد از ده دقیقه نگاه‌کردن آمد طرفم. با لبخند از من پرسید:" شما دماغ‌تان را عمل کرده‌اید؟"

-          هوم؟ خب بله.

-          وای چقدر قشنگ! اصلن پیدا نیست عملی است. چقدر قشنگ.

به جای آن‌که ازش بپرسم اگر پیدا نبوده او از کجا فهمیده، لبخند کجکی‌ای زدم. برج زهرمار هستم. خانم بغل دستم نشست و این بار از نیم‌رخ به دماغم خیره شد. سعی کردم بقیه‌ی قسمت‌های صورتم را تکان ندهم که تمرکزش بر روی دماغم به هم نخورد. نشسته بودم توی لوستر فروشی و منتظر بودم که لوسترمان را از انبار بیاورند. در این فاصله مرد رفته بود بقیه‌ی لوسترها را از مغازه‌ی بغلی تحویل بگیرد و بیاید. با ژانگولر زدن توانسته بودیم یک بعدازظهر را از کار در برویم و بعد از پنج ماه که از زمان تصمیم‌گیری‌مان برای خرید لوستر می‌گذرد، به لاله‌زار برویم. به این فکر می‌کردم که وقتی تمام اوقات بیداری‌ام را سرکار هستم، یک بعدازظهر بیرون رفتن از کار در رفتن نیست. بهت می‌گفتم که خسته‌ام لی‌لی. زن ظاهر می‌شد، غیب می‌شد. خواب بودم. زن پرسید:"شما کی دماغ‌تان را عمل کرده‌اید؟" لبخند زدم، به زور:"خیلی وقت پیش." و می‌دانستم بحث دارد به کجا می‌رود. چرا حرف زدن و حرف کشیدن از آدم‌ها در مورد ظاهرشان این‌قدر بدیهی است؟ بلند شدم. رفتم ته مغازه وبه دیوارها نگاه کردم. به سقف. لوسترها خاموش بودند. صاحب مغازه گفته بود که برق گران شده و لبخند زده بود. شاگرد مغازه داشت برای یک جمع خانوادگی توضیح می‌داد:"از این مدل سه شاخه‌اش را هم داریم." و به دیوار کناری اشاره می‌کرد. جمع خانوادگی وقعی نمی‌نهاد. شاگرد به دهان‌های جمع خانوادگی نگاه می‌کرد، و هی به صورت خودکار چند ثانیه در میان تکرار می‌کرد:"این هم سه شاخه‌اش..." و انگشتش توی هوا مانده بود و آدامسش را می‌جوید. چشمم افتاد به کنار میز فروشنده. زنی که فن دماغ من بود، آن‌جا نشسته بود و به من نگاه می‌کرد. لبخند زد. بلافاصله به سقف نگاه کردم. یک لوستر اولتراسلطنتی از سقف آویزان بود. گفتم ابالفضل. انگار کن یک آدم چاق پر از طلا و جواهر را بالای سرت دار زده باشند. مادر و پسری کنار من ایستاده بودند. کارگرها لوسترشان را از انبار آورده بودند و روی میز گذاشته بودند. پسر به مادر گفت:"آن لوستر چیست که تو انتخاب کردی؟ این بهتر است." و به سقف اشاره کرد. من و مادرش به سقف نگاه کردیم. همان لوستر بود که گردنش را طناب شکسته بود و با چشم‌های وق‌زده و زبان کبود و ورم‌کرده‌ی لای دندان‌ها ما را نگاه می‌کرد. به مادر نگاه کردم. مادر به پسر نگاه کرد. پسر به فروشنده نگاه کرد. گفت: "آقا ما آن را نمی‌خواهیم. عوضش کنید. از این می‌خواهیم. " و با انگشتش دار را نشان داد. فروشنده پیرمرد بود. با خنده گفت:"ای بابا... می‌دانید چقدر عوض‌کردن‌اش سخت است؟" پسر گفت:"سخت است یعنی چی؟ سخت آن است که ما لوستر را برده باشیم و بعد پس بیاوریم و بگوییم عوض کن. هنوز که نبرده‌ایم." فروشنده گفت:"نه، از این بابت سخت است که..." پسر گفت:"نه آخر شما همچین می‌گویید سخت است انگار می‌خواهید چی‌کار کنید. یک فاکتور عوض می‌کنید دیگر..."

فروشنده خندید:"نه من دارم..."

-          نه آخر واقعن برای چی می‌گویید سخت است؟ پولش را می‌دهیم. چی‌چی را سخت است؟ شما هم عادت کرده‌اید این‌طوری برخورد کنید.

-          داداش من،شما یک‌کم صبر کن من توضیح بدهم...

-          چی‌چی را توضیح بدهی. سخت است، سخت است. سختی ندارد که.

-          آقا من اصلن غلط کردم.

-          اختیار دارید آقا. این چه فرمایشی است.

-          والله. آخر شما ترمز نمی‌کنی داداش.

-          آخر شما یک‌جوری گفتید سخت است که...

و بقیه‌ی حرفش را قورت داد و به مادرش نگاه کرد. مادر با اخم به فروشنده نگاه کرد و غرید:"تخفیف هم باید بدهی ها." و کانش را بهش کرد. دار داشت برای خودش تاب می خورد و به هیچ جاییش نبود که ببرندش، یا نبرندش.

لوستر ما را آوردند. اشتباه بود. مغازه‌دار گفت البته فرقی نمی‌کند ها. گفتم البته که فرق می‌کند و سعی کردم بروبر زل نزنم بهش. فروشنده گفت اصلن از آن مدلی که ما می‌خواستیم ندارند. همین را از روی دیوار باز می‌کند و به ما می‌دهد. اخم کردم:"ممنون. نمی‌خواهم. پولم را بدهید بروم." کارگرش به من نگاه کرد. گفت که از لوستر ما توی انبار یکی هست. یادش نبوده. الان می‌آورد. نشستم روی صندلی. جنازه ی مرصع را از دار پایین آوردند. کفن کردند. پسر و مادر و جنازه رفتند. خانم هنوز روی صندلی کناری نشسته بود. از من پرسید:"به نظرتان من دماغم را عمل کنم خوب می‌شود؟" گفتم:"البته. چرا که نه؟ شک نکنید." و باید خیلی خنده‌ام می‌گرفت، ولی یادم نبود. بنابراین فکر کنم لبخند زدم، ولی مطمئن نیستم.

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
هان!

همیشه سر میزنم، فقط می تونم بگم. با اینکه پست هات طئلانی اند اما خوندنشون ارزش داره. فقط گاهی متنت برای خواننده مفهوم نیست، میشه از علائم بیشتر استفاده کنی. سپاس فراوان

هان!

عذر می خوام "طولانی" اشتباه تایپی بود.

باغ تماشا

سلام من هلاک این اصطلاح مرد هستم .