ما همه ریاکاران

ماهواره مان پریده است. فردا عید است. مجریان سعی می کنند بخندند. به زور. نشسته ایم و بر و بر نگاه شان می کنیم.آدم هایی که دور و بر مجریان نشسته اند انگار از فضا آمده اند. خوش حالند. فکر می کنم که چطور می خندند؟ از آن ها می پرسند چه آرزویی دارند؟ آرزو کرده اند که عزت و سربلندی مردم عزیز ایران. آرزو کرده اند که عمری داشته باشند که سال بعد هم نماز و روزه شان را به جای آورند. آرزو کرده اند قدس عزیز. آرزو کرده اند توبه. آرزو کرده اند هی مردم مسلمان، هی شعار، هی شعوری که من ندارم و نمی فهمم.

ریا نباشد حاج آقا.

هیچ وقت در کیفم پول ندارم. دخترک که با دستمال کاغذی جلویم را می گیرد و التماس می کند که بخرم، همسرم را صدا می زنم. همسرم اشاره می کند که رد شوم. دوباره صدایش می زنم. با سگرمه های در هم می آید:" گداپروری نکن." و پول را می دهد. دخترک می دود و می رود. به جای چهار دستمال سه دستمال در دستم تپانده است. فکر می کنم سه دستمال بهتر از هیچ است. سر بلند می کنم. افسر نیروی انتظامی به من خیره شده است. با اخم. روسریم را جلو می کشم. اخمش برطرف نمی شود. از هم می گذریم. یواشکی برمی گردم و  دوباره به افسر نگاه می کنم. هنوز درگیر من است. می ترسم. مانتویم کوتاه است... می ترسم آبرویم را ببرند. می ترسم مثل آن روز که گشت ارشاد مرا گرفت، در پاسخ حرف هایم به من بگویند خفه شو حرف نزن. می ترسم  مثل آن روز مرا در خیابان بین دو سرباز راه ببرند و همه نگاهم کنند و من رنگم مثل گچ باشد.

دوباره یاد دخترک افتادم. این وقت ها دلم می خواهد سیگاری بودم و به سیگار پک می زدم.

چه می شد اگر آنقدر در کمک به کودکان قوی بودم که خیالم از بابت التماس های دخترک راحت بود؟ دکتر گفت آن هایی را که هیچ علتی ندارد، آی وی اف می کنند. دوستم پرسید هنوز بچه دار نشده ام؟ نه. دوباره به سیگار خیالی پک می زنم. دکتر گفت:"هیچ علتی نیست. هر دو بسیار سالمید."

دوستم پرسید علاقه ام به کودکان از کمبود نباشد یک وقت؟

-          من از وقتی خودم را شناختم عاشق بچه ها بودم. هیچ وقت خودم بچه نبودم.

اهان... ماه رمضان است و من داشتم آدامس می جویدم. افسر برای همین عصبانی بود. با پوزخند پک می زنم... عمیق.

هیچ کسی از این که یک دختر کوچک گدایی می کند و دروغ می گوید از خودش عصبانی نمی شود؟

هیچ کسی در شب عید آرزو نمی کند که سال بعد هیچ کودکی فال و دستمال کاغذی و گل نفروشد و دروغ و تجاوز را نفهمد؟

سبگار خیالی است. حیف.

من سیگار ندارم.

سه بسته دستمال کاغذی دارم.

حاج آقا، برای گریه هاتان لازم تان می شود. ریا نباشد، من هم چقدر گریه ام می آید این شب عیدی.

/ 4 نظر / 2 بازدید
عقب افتاده

راستش گاهی بعد از خوندن مطالبت هیچی دلم نمی خواد کامنت بزارم . ولی این دوتا کامنت رو که خوندم گفتم نامردیه بیای و اینا رو ببینی و حالت گرفته بشه . یادمه هفت سالم بود که بخاطر فراموش کردن سلام از بابام کتک خوردم . هفته پیش داشتم به دیالوگ دوتا از بچه های گل فروش پشت چراغ قرمز بخارست یواشکی گوش می کردم . پنج شش ساله بودند . همدیگر رو با صفات بسیار رکیک جنسی صدا می کردند . حتی فکر می کنم نمی دونستند اون اندامی رو که دارن از مادرشون نام می برند چیه . حالا تو فردای اونارو می تونی تصور کنی . فکر کنم هیچی نمی نوشتم بهتر بود ! :)

مریم

عالی می نویسی لی لی. دست مریزاد...

گرگ و مه

سلام لی لی عزیز عالی بودی ولادمیروویچ

گرگ

سلام لیلی اندفعه که میام دوست دارم با یه نوشته جدید روبرو بشم