خنده ی خدا در بین رز

یک یاکریم در پشت پنجره ی خانه ی ما، توی گلدان رز مینیاتوری مان لانه کرده و منتظر است که مادر شود.

دلم به زندگی خوش است.

چطور به گلدان آب بدهم که مادر و بچه ی به دنیا نیامده اش سرما نخورند، نترسند، فرار نکنند، از دست ندهم شان؟

/ 2 نظر / 2 بازدید
Montra

چه حوب... مواظب شون باش.