خواب ها و سوسک ها- 3

... از خاله که خداحافظی کردم، راه افتادیم برویم شام بخوریم. رفتم توی صف فست فودایستادم. هنوز تحت تاثیر فشار حرف های خاله بودم و فکر می کردم. بعد هی برای خودم تکرار می کردم که البته که معنویت در زندگی من جایی ندارد. وقتی بالاخره نوبتم شد یک نفر با خونسردی آمد جلویم ایستاد و سفارش داد. عصبانی بهشگفتم که نوبت من است. می دانستم عصبانیت قیافه ام را نفرت انگیز می کند امادیگر کش تنبانم در رفته بود. خواست خودش را توجیه کند، اما قیافه ام را که دید منصرف شد و پشت چشم نازک کرد و رفت. چُس. فست فود فروش پول خرد نداشت. هی معطل شدیم تا پول خرد بدهند. درشرا گل بگیر شما خانم جان. مشتری دارد از سر و کولت بالا می رود، دوزار بقیه پول ما را نداری بدهی؟ یعنی همه بهت چک پول داده اند؟البته که هیچ چیز نگفتم. توی دلم گفتم. فکر کردم کاش سبیل داشتم و می جویدم از حرص. می خواستم حرفی نزنم، نه به خاطر آن که اعتراض نکنم، به خاطر آن که می ترسیدم فحشم بدهند و از فست فود فروشی بیرونم کنند. لاکن ازقیافه ام معلوم بود توی دلم چه خبر است. بالاخره فیش را گرفتم و بالا رفتیم. جمعیتی نشستهبودند و قیامتی بود. رفتیم و به زور خودمان را تپاندیم توی شلوغی. هی فریاد وهیاهو. من و همسرم مودب روبروی هم نشسته بودیم و هی به هم لبخند می زدیم. چه خبر است این جا... راحت می توانی جیغ بکشی. صدایت گم می شود. نصف شب و این همه خانواده ی بیدار؟ بغل دستی ها با هم دعوا می کردند. خواهر به برادر فحش می داد. دخترم خانه زندگی آدم برای همین وقتهاست. برو توی خانه ات فحش بده شما. رحم کن عزیزم، دهانت فقط دو وجب با گوش من فاصله دارد. مخ اضافی که با خودمان نیاورده ایم که تو مخمان را بخوری و ما زاپاسش را بیندازیم جایش. آقای محترم هی بالای سر من رژه نرو واز این طرف سالن با داد و فریاد با خانواده ات در آن طرف سالن حرف نزن. عزیزم ساکت این گوش است ها. نه خیر برادر شماره فیش ما 298 است. حالا هی باز هم بیا وبپرس که بشود دفعه ی بیستم. چه عرو بوقی راه انداخته انداین بچه ها. جیغ نکش بچه. اه. اه.  سوسک شدم از دستت.

همسرم پرسید چرا عصبی هستم.

نمی دانستم. سعی کردم بهش لبخند بزنم.

و فکر کردم چه خوب که بچه ی من ساکت است.

چه خوب که بچه ی من ساکت است.

من یک سوسکم.

و خواب قتل عام تمام سوسک های نسل کشی شده ی تاریخ را می بینم تا صبح.

و صبح ها یک سوسک از داخل چشمانم زنده بیرون می آید.

زنده می ماند.

 

/ 6 نظر / 2 بازدید
نوشا

با اجازه لینکت کردم...

مریم

وای لی لی .." فکر کردم کاش سبیل داشتم و می جویدم از حرص. " آخرش بود.. یعنی دقیقا حست و تصوبر کردم...وقتی بلند حرف می زنن..و آدم دلش می خواد کنترل تلویزون بگیره جلشون..صداشو نو بیاره پایین. وقتی می پرن اول صف! [کلافه]

آزی

[لبخند]

فانوس

خیلی روح و نوشته روونی داری.....از خوندن نوشته هات لذت میبرم. با اجازه لینکت میکنم

مريم

واقعا نوشته هاتون روون وقشنگه من هم به خواننده هاتون أضافه شدم

rs232

زیبا بود. وقتی نوشته هایت را می خوانم من هم همراهت حرص می خورم. البته من هم سبیل ندارم که بجوم!